Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fylkesregjering gjev politisk makt, seier ApUdemokratisk, seier Raudt

Vil innføre fylkesregjering

PARLAMENTET: Det nye fylkesbygget i Bergen er under bygging. Politikarane i Vestland vurderer om dei skal få ei fylkesregjering med tydelegare posisjon og opposisjon. I både Trøndelag og Innlandet ønskjer krefter det same.

MAKT: Lokalpolitikarane i Vestland vurderer om dei skal etterape den nasjonale modellen med parlament og regjering. Fleire kan følgje etter.

Oslo og Bergen er dei to einaste kommunane med «byregjering», eit parlamentarisk styre med byrådar som er ansvarlege for sine avdelingar eller «departement». Det er desse byrådane som legg fram saker for kommunestyret. Alle andre kommunar har formannskap der administrasjonen legg fram saker og formannskapet har delegert noko makt og handsamar sakene før dei kjem til kommunestyret.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production