Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Raudt har store forventningar til den første norske forsvarskommisjonen på 30 år:

Håpar på kursendring

HÅPEFULL: Bjørnar Moxnes og Raudt har store forventningar til den nye forsvarskommisjonen. FOTO: SIV DOLMEN

EVALUERING: Ein ny forsvarskommisjon skal evaluere norsk forsvarspolitikk og stake ut kursen for framtida. Raudt håpar på sjølvransaking og kursendring.

Statsforvaltar Knut Storberget skal leia den første norske forsvarskommisjonen på 30 år. Hovudmandatet til kommisjonen blir å vurdere ulike truslar, konfliktar og vegval for norsk forsvar dei neste 20–30 åra.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production