Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Høyesterett slo fast at vindkrafttillatelse er ugyldig og krenker reinsamers menneskerettigheter:

Staten lar vindturbiner stå

TAP INGEN HINDRING: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen besøkte vindkraftparkene på Fosen og reineier Terje Hagen i midten av november. Flere er nå sterkt kritisk til hvordan departementet, tross knusende tap i Høyesterett i storkammer, setter i gang en ny og sannsynligvis langvarig prosess. FOTO: OLE MARTIN WOLD, NTB Ole Martin Wold

BLÅSER: Olje- og energidepartementet overprøver Høyesterett om vindkraftverkene på Fosen, mener reineiere og Sametingspresidenten.

– Jeg er sjokkert og veldig urolig over framgangsmåten, sier sametingspresident Silje Muotka.