Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Varmere klima i nord ødelegger for noen, men mindre is åpner nye matfat for en viktig fiskeart:

Tjener på at isen smelter

BEDRE KÅR: Torskearten vil ventelig få bedre vilkår ved en eventuell temperaturøkning i havet i nord­områdene. Det samme kan ikke sies for svært mange andre arter.

MAT: Mindre is i nord som følge av klimaendringer gjør livet verre for sel og isbjørn. Men for torsken er det en fordel.

Fisket de siste årene har vært uvanlig godt, og det knyttes til at torskestammen har vandret lenger nord i Barentshavet og tatt i bruk områder som tidligere var islagt. Her finner torsken, en for Norge økonomisk viktig fiskeart, nye matfat før den kommer tilbake til norskekysten for å gyte.