Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Plata ble fjernet fra strømmetjenester og cd-ene destruert – fordi artisten ba om salgstall:

Plateselskapet slettet album

OPPGITT: Susanna Wallumrød gir nå ut demoene til «Jeg vil hjem til menneskene», en plate som kom på Grappa i 2011, på sitt eget selskap. Hun ønsker at sangene fortsatt skal være tilgjengelige for publikum.

Susanna Wallumrøds album ble destruert og fjernet fra nett av plateselskapet.

Det begynte bra: Susanna Wallumrød spilte konserter, plata solgte og fikk femmere på terningen i landets største aviser. Plateselskapet leverte avregninger som bestilt, om enn etter litt purring.

– I 2014–2015 begynte jeg å oppfatte om ikke en motvilje, så at dette ikke sto høyt på prioriteringslista, sier Wallumrød.

Hun utga plata «Jeg vil hjem til menneskene» på Grappa i 2011, med låter til dikt av Gunvor Hofmo. Da plateselskapet sluttet å sende salgstallene, protesterte hun.

– De leverte ikke noe på flere år, selv om jeg etterspurte det, og det var tydelig at de syntes det var plagsomt.

I slutten av 2017 fikk hun en e-post med beskjed om at Grappa like godt kunne la utgivelsen utgå fra deres katalog, slik at hun slapp å «bekymre» seg mer. Klassekampen har sett e-posten.

Tidlig i 2018 var plata borte fra alle strømmeplattformer og restopplaget av cd-ene destruert, uten Wallumrøds godkjenning.

– Plata forsvant, rett og slett. Det finnes heller ikke spor etter den på Grappas sider. Det er ufattelig trist.

Flere venter på avregning

Plata hadde ennå ikke nådd «break-even», altså gått i null. Men at musikeren skal få se avregningstallene årlig, er kontraktfestet.

– Det gjelder uavhengig om plata selger for 30 kroner eller 3000 kroner, sier Wallumrød.

I tillegg sier kontrakten hennes at produsenten skal ha betalt fra første solgte eksemplar. Til det trenger Wallumrød salgstallene.

Ifølge henne mener Grappa at det er for tidkrevende å levere en avregning.

– Det har jeg aldri forstått, for det har aldri vært enklere å skaffe tallmateriale. Det koster heller ingenting å ha albumet på de digitale plattformene.

Klassekampen har vært i kontakt med flere artister som har utgitt album på Grappa og underselskapet Hubro. Flere bekrefter at selskapene har sendt avregninger for seint eller først etter at artistene har purret.

Jazzmusiker Ståle Storløkken har utgitt to album på Hubro, i 2019 og 2021, men har ennå ikke sett en avregning.

– Har du opplevd det samme på andre selskap?

– Nei. Det skal jo være en del av det å utgi en plate, at man får vite hva som skjer, sier Storløkken.

Jurister er på saken

Etter flere års kamp fikk Wallumrød se en oppsamlet avregning. Hun ble også tilbudt å kjøpe albumet fra Grappa for å kunne gi det ut på eget selskap – mot en «betydelig sum», sier hun.

I stedet utgir hun nå materialet på nytt i en tidligere innspilt versjon.

– På sikt håper jeg jo at utgivelsen blir tilgjengelig igjen, men jeg vil veldig gjerne at sangene skal finnes der ute. I år er det Hofmo-jubileum, og jeg har fått respons fra folk som har lett etter den.

«Man blir møtt med hersketeknikker, som at utgivelsen ikke har solgt nok»

SUSANNA WALLUMRØD, MUSIKER

I 2018 tok Wallumrød kontakt med interesseorganisasjonen Creo. Siden har begge parter hatt jurister på saken, uten at de har funnet en løsning. Det er LO-advokat Lars Christian Fjeldstad som arbeidet med saken på vegne av Wallumrød og Creo.

– Dette er stridens kjerne: Plateselskapet ønsket ikke å bruke tid og ressurser på avregninger og har bare kommet med summariske e-poster. Det mener vi er for tynt. Det skal forekomme en avregning hvert eneste kalenderår, sier Fjeldstad.

– Har Grappa rett til å ta plata av markedet når de vil?

– Nei, vi mener de ikke kan det. Det følger av artistavtalen at selskapet plikter å iverksette distribusjon og salgsfremmende tiltak i samsvar med god bransjepraksis.

– Møtt med hersketeknikk

Hvis et selskap ikke lenger ønsker å utgi et album, er det ikke uvanlig at de blir enige med artisten om at artisten kan utgi albumet, ifølge Fjeldstad.

– Men i dette tilfellet er ikke det mulig ettersom Grappa krever et vederlag – et ganske betydelig et.

– Har dere indikasjoner på at det er et generelt problem?

– Dette er nok ikke ukjent problematikk. På en side kan man forstå at det er tidkrevende for små selskaper, men det er en del av å drive et plateselskap.

Susanna Wallumrød tror ikke hun kunne gitt ut flere plater på Grappa.

– Nei, det kan jeg ikke ta sjansen på. Avtalen vi har inngått, gjelder jo ikke lenger for dem.

– Har ikke Grappa rykte på seg for å være et ålreit uavhengig selskap, som er på lag med artistene?

– Jo, og det var en av grunnene til at jeg tenkte at Grappa var rett sted for denne plata. Men når det kommer til avregninger, tror jeg de har kjørt sitt eget løp. Man blir møtt med hersketeknikker, som at utgivelsen ikke har solgt nok, sier hun.

Vedgår kontraktsbrudd

Helge Westbye, sjef i Grappa, bekrefter at de fjernet albumet som respons på at Wallumrød krevde mer detaljerte og hyppigere avregninger.

– Vi klarte ikke å oppfylle hennes krav til avregninger. Vi har sendt alt vi har mulighet til å dokumentere gjennom våre systemer, til hennes advokat, og det er et ganske omfattende tallmateriale.

– Ifølge henne gikk det flere år mellom avregningene?

– Det skjer, dessverre. Vi har omtrent 400 rettighetshavere, så det hender at det glipper litt på ting det ikke er bevegelse på. Her var det snakk om et stort underskuddsforetakende for oss og nærmest null i fysisk og digitalt salg.

– Det er likevel et kontraktsbrudd?

– Ja, helt klart. Men hun fikk det til slutt.

Westbye sier at han kan garantere at artister har fått utbetalt det de har krav på. Han opplever heller ikke konflikten som alvorlig, men sier at det ikke er aktuelt å legge ut Wallumrøds album igjen før hun godtar deres avregninger.

– Ikke hvis vi skal jobbe i ukevis med en avregning. Hadde det vært snakk om millioner av kroner, kunne det vært interessant – men her er det snakk om at det er én nordmann som har hørt på plata én gang.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production