Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ukultur

  • Etter at Ola Borten Moe (Sp) ble minister for forskning og høyere utdanning, har flere representanter fra sektoren uttrykt bekymring for den akademiske friheten. De burde heller rette søkelyset mot egne rekker. De siste ukers debatt om internasjonalisering i akademia har avdekket en kultur med lav toleranse for frie meningsytringer. Utgangspunktet er folkerettsforsker Cecilie Hellestveits uttalelser om utenlandske forskere i Norge. Hun mener vi må diskutere om det er i tråd med samfunnsoppdraget til utdanningsinstitusjonene at enkelte fagfelt nesten utelukkende ansetter utenlandske forskere.