Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det er ingen doktor i salen

Stortingsrepresentantene har i snitt mye høyere utdanning enn befolkningen. Men på det høyeste utdanningsnivået er det ingen.

Den gjennomsnittlige stortingsrepresentanten har 3,2 års høyere utdanning. Den største utdanningsgruppa på Stortinget er de med universitets- eller høyskoleutdanning på lavere grad, det vil si inntil fire år. Hele 47 prosent av Stortinget er i den kategorien. Legger vi til de 36 prosentene med mastergrad eller hovedfag, er vi oppe i 83 prosent av salen. Bare 16,6 prosent av representantene har utdanning kun på videregåendenivå.