Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nesten all formue er eid av bare tre personer

Stortingsrepresentantene er ikke så veldig rike. Med et par unntak.

Gjennomsnittlig skattbar formue i Norge er 468.100 kroner. Gjennomsnittlig formue for stortingsrepresentantene er 3.347.364 kroner. Men disse tallene er grovt villedende.