Anders Ericson har delt denne artikkelen med deg.

Ap, Sp og SV har hudflettet den borgerlige kulturpolitikken. En rødgrønn kulturminister får stor fallhøyde:

Nå må de levere varene

DUELL: Freddy André Øvstegård (SV) og Anette Trettebergstuen (Ap) er begge kandidater til kulturministerjobben. I går møttes de på Youngstorget i Oslo, like før Trettebergstuen skulle inn i Aps sentralstyremøte.

Etter den rødgrønne valgseieren er kulturlivets forventninger skrudd i taket.

Denne uka ble det klart at den borgerlige regjeringen, med statsminister Erna Solberg (H) i spissen, må forlate ministerpostene sine.

Etter åtte år med blå kulturpolitikk lover SV, Sp og Ap å følge opp løftene fra Kulturløftet 3: Den kulturelle grunnmuren skal styrkes over hele landet, i tråd med anbefalingene fra det såkalte Enger-utvalget i 2013.

Dermed kan både kunstnere og biblioteker forvente et solid løft.

Også kulturskolene og den kulturelle skolesekken blir pekt ut som satsingsområder av de rødgrønne.

Alle de tre partienes kulturpolitiske talspersoner er blitt gjenvalgt til Stortinget med gode marginer i hjemfylkene sine, og ingen er uvillige til å innta kontoret til avtroppende kulturminister Abid Q. Raja (V).

– Jeg ville ikke sagt nei, men det er politikken som avgjør, svarer SVs Freddy André Øvstegård.

– Vi får i hvert fall en kulturminister fra rødgrønn side, svarer Aps Anette Trettebergstuen på diplomatisk vis.

– Jeg stiller meg til disposisjon for partiet, sier Sps Åslaug Sem-Jacobsen.

– Nå skal det leveres

Uansett hvem som blir kulturminister, skal det godt gjøres å innfri alle forventningene fra kulturlivets aktører, viser Klassekampens rundspørring.

En av dem som ikke legger skjul på de skyhøye forventningene sine til den kommende rødgrønne regjeringen, er direktør Heidi Austlid i Den norske Forleggerforening.

Etter at det ble klart at de rødgrønne dro av gårde med valgseieren, har Austlid tatt en ny gjennomgang av lovnadene Ap, Sp og SV ga bokbransjen mens de satt i opposisjon.

– Nå skal det leveres, sier Austlid og ramser opp en rekke punkter.

– Vi er blitt lovet en lesestrategi og at innkjøpsordningen skal styrkes, spesielt for sakprosa. Dessuten har de gitt oss et løfte om boklov.

– Hva vil dere at skal stå øverst på regjeringens agenda?

– Vi må forsikre oss om at alle norske barn kan lese. En ny lesestrategi må også ha et eget løft for unge gutter, som scorer dårligere på leseferdigheter enn jentene.

– Må brenne for kultur

Elisabeth O. Sjaastad, leder i Norsk filmforbund, tror både Trettebergstuen, Sem-Jacobsen og Øvstegård vil kunne gjøre en god jobb som kulturminister.

– Det viktigste er å få en statsråd som brenner for kulturlivet, gjerne har litt kjennskap til feltet og klarer å få gjennomslag internt i regjeringen, sier hun.

Filmforbundet har lenge ønsket at AMT-direktivet skal innføres i Norge. Det betyr kort fortalt at de som tjener penger på film og tv, også må bidra til å finansiere nytt innhold. Sjaastad trekker fram en innføring av direktivet som et av hovedkravene til en ny regjering.

– I tillegg ønsker vi oss økt filmfond og mer oppmerksomhet om kunstnerøkonomien.

Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere, tror et nytt flertall på Stortinget er lovende nyheter for alle kunstnere.

– De rødgrønne har flere ganger vært tydelige på at det er behov for et skikkelig løft for kunstnerne, sier Steinum.

Han mener både Ap, Sp og SV har gode kandidater til kulturministerposten, men han holder en knapp på Anette Trettebergstuen (Ap).

– Hun har i mange år vist at hun prioriterer kunstneres vilkår. Vi trenger en kulturminister som forstår hvor viktig nettopp dette er.

Krever kompensasjon

Liv Ramskjær i Museumsforbundet mener et av de store dilemmaene for en ny rødgrønn regjering vil være lovnadene om å skrote den mye omtalte gaveforsterkningsordningen.

– Selv om ikke alle i museumsfeltet synes ordningen er optimal, har den likevel vært et viktig bidrag til å finansiere virksomheten til mange norske museer. Det må kompenseres, sier hun.

Ramskjær forventer også at de rødgrønne følger opp museumsmeldingen som ble lagt fram av Solberg-regjeringen.

– Jeg regner ikke med at de skroter tiltakene som foreslås her, men at de derimot satser enda mer friske penger på å få dem gjennomført.

Den borgerlige regjeringens omlegging av pressestøtta, som sluset mer penger til små og lokale aviser, ble godt mottatt av lokalavisene.

Tomas Bruvik, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, frykter ikke at dette skal bli omgjort når de rødgrønne nå tar roret.

– Vi har fått signaler om at en rødgrønn regjering vil videreføre disse gode rammevilkårene. Vi har også merket oss at de har tatt til orde for å øke pressestøtta.

Hans Ole Rian, leder i kunst- og kulturforbundet Creo, mener at det som haster aller mest, er å forlenge alle koronaordningene for kulturlivet.

Også Rian peker på Trettebergstuen, Øvstegård og Sem-Jacobsen som foretrukne kulturministerkandidater.

– Jeg håper den nye statsråden blir en person med brei politisk erfaring og som samtidig har jobbet med kulturpolitikk på Stortinget, sier han.

Lover penger til kunstnerne

Anette Trettebergstuen (Ap) påpeker at verken tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V) eller etterfølgeren hennes Abid Q. Raja (V) har holdt løftet om å levere en ny kunstnermelding.

– Å styrke kunstnerøkonomien er en av hovedbjelkene i vår kulturpolitikk. Vi er også enige med de to andre partiene om at mange medier sliter. Jeg tror ikke vi kommer bort fra at vi må bruke mer penger på pressestøtta, og at mediepolitikken må fornyes.

Freddy André Øvstegård (SV) vil igangsette en ny maktutredning om hvordan norske myndigheter kan begrense den negative innflytelsen Facebook, Google og andre IT-giganter har på det offentlige ordskiftet.

Han ser fram til å komme i gang og reversere den blå kulturpolitikken, samt plukke opp tråden fra de rødgrønnes tidligere Kulturløftet.

– Vi kan ikke love å få alt gjort med en gang, men noen ting skal vi få til allerede i neste års budsjett, lover Øvstegård.

Ikke uventet er Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) opptatt av desentralisering av kulturpolitikken.

Hun vil opprette nye regionale kulturfond som kan overta noen av oppgavene fra Kulturrådet.

– På mine reiser rundt om i landet har jeg møtt flere kulturledere som skulle ønske at Kulturrådet hadde bedre forståelse for behovene i fylket og regionen, sier hun.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production