Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forviklinger

  • Parlamentarisk leder Marit Arnstad har gjort det klart at Sps ønske om en Ap/Sp-basert regjering ikke bare var noe partiet sa i valgkampen, for så å legge det bort i det øyeblikket valget var over. Likevel er det åpen uenighet i partiet om SVs regjeringsdeltakelse og hvor viktig det er med flertallsregjering. Liv Signe Navarsete sa til Klassekampen i går at det var viktig å få med SV i forhandlingene med sikte på å danne en flertallsregjering. «På tross av ulike velgergrupper forenes de tre partiene av et verdigrunnlag som utfyller hverandre», slo hun fast. Per Olaf Lundteigen har uttalt seg på liknende vis, mens nestleder Ola Borten Moe sier til Adresseavisen at han foretrekker en mindretallsregjering av Ap og Sp uten SV, selv om han understreker at regjeringen må gjøre opp budsjett med partiene på rødgrønn side. Den andre nestlederen, Anne Beathe Tvinnereim, er uenig med kollegaen og sier Sp ikke lukker noen dører for SV. Parlamentarisk nestleder og helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe er like klar: «Hvis Borten Moe går ut og sier mindretallsregjering, så kan vel jeg si at jeg vil ha med SV», slår hun fast.
  • Denne striden er bare første akt i den langvarige tautrekkingen som kommer om sammensetning og politisk program for en ny rødgrønn regjering. Det er ventet at det til slutt blir forhandlinger med alle tre partiene hvis det ikke skjer noe som endrer forutsetningene, for eksempel at SV likevel velger å stå utenfor. For en samlet venstreside på Stortinget er det fordeler og ulemper med begge modeller. SV ved forhandlingsbordet og på taburettene vil kunne presse fram ny politikk, for eksempel i olje- og skattepolitikken, men en forent venstreopposisjon kan også øke sin slagkraft ved å stå samlet i forhandlingene med regjeringen om budsjett og andre viktige saker. Slik Stortinget er sammensatt, med KrF under sperregrensa, vil en regjering av Ap og Sp være avhengig av et nært og godt samarbeid med alle partiene som utgjør det rødgrønne flertallet, fordi det ikke finnes andre alternativer. Likevel tror vi mest på at det til slutt ender med en flertallsregjering av Ap, Sp og SV.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production