Du kan bla til neste sideBla med piltastene

220 kulturarbeidere ved landets orkestre, teatre og operaer går ut i streik for en bedre pensjonsordning:

Streiker for lik pensjon

STREIKEVILJE: I går var flere streikende samlet utenfor Operaen i Oslo. Rekvisitør Ina Kathrine Røvang (i midten) sier stemningen er god, men at hun håper partene blir enig så fort som mulig.

I nesten ti år har arbeidere ved landets teatre og orkestre kjempet for en kjønnsnøytral pensjonsordning. Natt til i går endte konflikten i streik.

Allerede i 2012 varslet landets teatre og orkestre at egenkapitalen var i ferd med å gå tapt som følge av galopperende pensjonsutgifter.

Siden da har fagforeningene ved disse kulturinstitusjonene kjempet med nebb og klør for å få beholdt en pensjonsordning som gir god uttelling for alle livet ut, og som ikke skiller mellom menn og kvinner.

Natt til i går kulminerte konflikten med at LO Stat tok ut 220 ansatte ved seks av landets største kulturscener i streik, blant annet Den Norske Opera og Ballett i Oslo. De streikende er organisert i Creo, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Fagforbundet.

I går var streikevakter på plass utenfor personalinngangen til operaen i Bjørvika i Oslo. Der delte de ut informasjonsark til forbipasserende.

For publikum blir streiken merkbar allerede i morgen, da ballettforestillingen «Kylian: One of a kind» må avlyses.

– Alle som går forbi, er støttende og sier at dette er verdt å streike for, sier Ina Kathrine Røvang, rekvisitør ved Den Norske Opera & Ballett.

– Siste løsning

Kristoffer Ringerike, lystekniker og tillitsvalgt, synes det er synd at de er nødt til å streike for endringer i pensjonsordningen.

– Det er rart å måtte streike for dette i 2021. Vi vil bare ha en pensjon som ivaretar likestillingen, sier Ringerike.

Runa Flaa, som er NTL-tillitsvalgt, forteller at streikeviljen blant medlemmene er på topp etter at meklingen natt til torsdag endte med brudd.

– Hva tenker du om at dette fører til avlyste forestillinger?

– Det er trist med tanke på publikum. Streik er jo ikke det man ønsker. Men det er siste løsning vi ser for å få dette i orden, sier Flaa, som til vanlig er administrerende assistent i operaens kostymeavdeling.

Menn får 15 prosent mer

Creo, som er landets største fagforbund for kulturarbeidere, mener det er arbeidsgiverorganisasjonen Spekter som må bære hovedansvaret for at forhandlingene endte med streik. I 2016 gikk Creo med på en midlertidig løsning med innskuddspensjon i stedet for ytelsespensjon. I en felles protokolltilførsel la partene til grunn at de seinere skulle komme til enighet om en ordning med «kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser».

– Dette løftet var den eneste grunnen til at vi gikk med på midlertidig ordning for fem år siden. Når Spekter ikke viser noen vilje til å holde sine løfter om en ordning der kvinner ikke kommer noe dårligere ut enn menn, er streik det eneste verktøyet vi har igjen, sier nestleder Christine Thommessen i Creo.

Hun viser til at ordningen med innskuddspensjon ikke tar hensyn til at kvinners forventede levealder er høyere enn for menn.

Selv om det står like mye penger på pensjonskontoen til kvinner og menn ved fylte 67 år, må kvinner fordele beløpet over flere år.

Et regneeksempel Creo har utført, illustrerer denne kjønnsulikheten: En kvinnelig musiker vil få utbetalt 94.000 kroner årlig fra fylte 67 år og fram til forventet levealder. Mannen vil få 15 prosent mer, 108.000 kroner.

I stedet krever Creo og de to andre fagforbundene hybridpensjon, en blanding av innskuddspensjon og ytelsespensjon. Med denne løsningen vil utbetalingen bli lik for begge kjønn, 111.000 kroner i året.

– Innskuddspensjon er også en individualisert spareordning. Vi ønsker oss en kollektiv spareordning som sikrer samme pensjon for alle livet ut, sier Thommesen.

Avviser løftebrudd

Arbeidsgiverforeningen Spekter tilbakeviser anklagene om løftebrudd på det sterkeste. Kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen sier at bakgrunnen for at Spekter støttet en midlertidig løsning i 2016, var at det fortsatt pågikk prosesser knyttet til pensjonslovgivningen.

– Dagens innskuddsbaserte pensjonsordning hos våre kulturmedlemmer er kjønnsnøytral. Beløpet man får utbetalt ved pensjonsalder, er det samme ved lik opptjeningstid, enten man er mann eller kvinne, sier Gunnar Larsen.

Han er forbauset over at LO-forbundene stiller seg avvisende til en pensjonsordning som 1,5 millioner av landets arbeidstakere har, også mange av LOs medlemmer.

Samtidig minner han om at innskuddspensjonen bare er ett av flere elementer i pensjonsinntekten. Utbetalinger fra folketrygda og AFP er livsvarige og utgjør mer enn 80 prosent av pensjonen.

– Ellers er det andre faktorer enn kjønn som har større betydning for forventet levealder. Vi vet for eksempel at forskjellen i gjennomsnittlig levealder er stor mellom Oslo vest og Oslo øst. Utdanning og inntekt er også viktige faktorer. De som tjener mest på å ha en innskuddsordning, er de med lite utdanning og lav lønn, sier Larsen.

Utenfor operahuset sier rekvisitør Ina Kathrine Røvang at hun håper på en snarlig løsning.

– Vi håper ledelsen imøtekommer kravet så fort som mulig så vi kan komme i gang med forestillinger og prøver igjen. Det er jo det vi vil.

Også NTL-tillitsvalgt Runa Flaa mener det er på høy tid at pensjonsordningen endres.

– Innskuddsordningen skulle være midlertidig, og vi skulle hatt orden på dette nå. Men årene har bare gått, og det har ikke skjedd noe. Nå er det nok.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production