Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringen holder igjen midler til nytt museumStyreleder frykter tvangssammenslåing

Får ikke støtte som lovet

FORTVILER: Styreleder Jan Larsson og direktør Dag Raaberg føler seg tilsidesatt i sitt eget byggeprosjekt. Kulturdepartementet krever at Anno museum involveres når Norsk skogfinsk museum skal få eget bygg.© FOTO: MORTEN RØYR

I fjor ble Norsk skogfinsk museum lovet over 100 millioner kroner til nytt museumsbygg. Så langt har ikke museet fått én krone.

– Situasjonen begynner å bli prekær, sier Jan Larsson, styreleder ved Norsk skogfinsk museum (NSM).

Det nasjonale museet for den skogfinske minoriteten i Norge har i mange år ønsket seg et eget museumsbygg, men har måttet nøye seg med å leie kontorer i en nedlagt skole på Svullrya i Grue kommune.

Til tross for at museet forvalter over 36.000 gjenstander, holder de det gående med beskjedne fem årsverk.

Jubelen var derfor stor på Svullrya da regjeringen i fjor ga tilsagn om over 106 millioner kroner til et nytt museumsbygg i statsbudsjettet. Det ble først gitt et tilskudd på 5 millioner kroner, med lovnad om at de resterende pengene skulle komme i seinere budsjettår.

Nærmere et halvt år etterpå er de fem første millionene fremdeles ikke utbetalt. Styreleder Jan Larsson sier at museet nå kan få store problemer med å betjene de løpende utgiftene til museumsprosjektet.

– Ut fra bevilgningen som kom i fjorårets statsbudsjett, har vi satt ned en prosjektorganisasjon og ansatt en prosjektleder. Vi har jo hele tida trodd at vi skulle få disse pengene, sier Larsson.

Støtte på én betingelse

Regjeringen bevilget imidlertid ikke penger til nytt museumsbygg på Svullrya uten vilkår, for i statsbudsjettet er det også skrevet inn en klausul:

«En forutsetning for tilskuddet vil være at det faglige samarbeidet mellom NSM og Anno museum styrkes for å sikre en mer robust organisasjon.»

Og dette er det springende punktet. Norsk skogfinsk museum må altså utvide sitt faglige samarbeid med Anno museum, som er en sammenslåing av flere store og små museer i Hedmark.

– Med tanke på at dere er et lite museum, er det er det vel ikke urimelig at det kommer et krav med støtta?

– Det har vi stor forståelse for, derfor har vi også gjort flere grep for å imøtekomme disse kravene, blant annet ved å hente inn kompetanse utenfra, sier Jan Larsson.

Styrelederen forteller at flere kommuner i Innlandet, som Grue og Kongsvinger, har signalisert at de vil bidra med faglig og administrativ hjelp til prosjektet.

Dessuten sitter administrerende direktør ved Anno museum, Svein Inge Sunde, i styringsgruppa for prosjektet.

– Vi mener dette gjør oss robuste nok til å gjennomføre oppgaven.

– Føler oss tilsidesatt

Kulturdepartementet later ikke til å være av samme oppfatning. Larsson forteller at departementet i flere møter har stilt detaljerte krav om at Anno museum skal ha en mer framtredende rolle.

De har blant annet foreslått at Anno museum skulle ha den overordnede lederen for styringsgruppa, og at de skulle føre regnskapet.

– Det gjør jo at vi føler oss tilsidesatt i vårt eget prosjekt. Og det er jo spesielt at Kulturdepartementet bare fastslår at vi ikke klarer å styre vårt eget prosjekt uten å gå i dialog med oss om dette, sier Larsson.

Larsson frykter at regjeringen vil presse Norsk skogfinsk museum inn i Anno museum.

– Vi vil på ingen måte motsette oss et faglig samarbeid med Anno, men de har sagt at de vil ha en hånd på rattet om de skal være med på dette museumsprosjektet. Det er ikke et ønske fra vår side.

– Undervurderer omfanget

Administrerende direktør ved Anno museum, Svein Inge Sunde, er tydelig på Norsk skogfinsk museum fortjener et nytt museumsbygg.

– Men dersom vi skal ta ansvar for et så stort prosjekt, må vi også ha muligheten til å ha styring med det. Hvis ikke, blir det uryddig, sier Sunde.

Han understreker at det å oppføre et splitter nytt museumsbygg til over 100 millioner kroner, samt fylle dette bygget med utstillinger og visningsrom, er en stor oppgave.

– Min oppfatning er vel at Norsk skogfinsk museum undervurderer omfanget av dette.

– Er det slik at dere helst ser at Norsk skogfinsk museum innlemmes i Anno museum?

– Det er ikke noe krav fra vår side, men hvis de ønsker det, tror vi det kan være en god idé at vi tar en slik diskusjon.

Vil «sikre prosessen»

Emma Lind (V), statssekretær i Kulturdepartementet, skriver i en e-post at pengene til Norsk skogfinsk musueum har uteblitt fordi «det har tatt tid å finne en løsning som imøtekommer premisset for tilskuddet», og understreker videre at departementet er opptatt av å sikre prosessen rundt byggeprosjektet.

«Å bygge et nytt museumsbygg er et stort og krevende prosjekt, og Kulturdepartementet er forpliktet til å sikre at tilskuddsmottaker har nødvendig kompetanse og menneskelige ressurser til å kunne håndtere byggeprosessen. Et samarbeid med for eksempel Anno museum (…) vil gi Norsk skogfinsk museum anledningen til å dra nytte av Anno sine erfaringer og kompetanse, og vil styrke og kvalitetssikre hele byggeprosjektet», skriver Lind, som understreker at de arbeider videre med å finne en samarbeidsform som alle parter kan akseptere.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production