Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Havvind kan bli stort, veldig stort.

Nå gjelder det

En rapport, omtalt i Teknisk Ukeblad denne uka, viser at Utsira Nord, et felt vest for Haugesund, kan gi svært mye strøm hvis det utnyttes fullt ut. «Dersom potensialet realiseres, vil det være nok til å dekke strømbehovet i nesten hele Sør-Norge, sier Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind Cluster, en interesseorganisasjon for selskaper som satser på flytende havvind. Avsenderen er ikke nøytral, så det bør tas forbehold, men stort kan det bli. Veldig stort. Hvis viljen til å satse er der.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production