Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Med vannkraft, sol, energisparing og null kraft til olja fra land skal Rødt sikre nok strøm:

Lover ny kraft uten vind

GLAD I VANN: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen presenterer den nye kraftplanen sin i fabrikkhallen til vannkraftprodusenten Rainpower i Sørumsand.

HAR NOK: Rødt lanserer plan for hvordan Norge skal få kraft til det grønne skiftet, uten ny vindkraft eller store naturinngrep.

– Det må bli slutt på at det grønne skiftet brukes som brekkstang for naturødeleggende vindkraft, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Han har bange anelser før framleggingen av regjeringens energimelding i morgen.

Moxnes spår at den både vil gi økt press for storskala vindkraftutbygginger og velsigne elektrifisering av oljeplattformer med kraft fra land.

Frykten bunner blant annet i en rapport fra regjeringens ekspertutvalg for industrien, Prosess 21, som kom i vår. Rapporten slo fast at Norge må øke kraftproduksjonen med rundt 30 prosent fram mot 2050. De mener vindkraftproduksjonen på land kan måtte firedobles fra 2020-nivå for å møte behovene til en ny grønn industri.

Rødt er ikke enig i at det er veien å gå. Nå har Moxnes og partiets nestleder Marie Sneve Martinussen invitert Klassekampen til lokalene til vannkraftprodusenten Rainpower for å presentere partiets plan for hvordan kraftutfordringene kan løses – uten ny vindkraft.

Stort kraftbehov

Planen viser hvordan partiet vil sikre nok kraft til det grønne skiftet – og kutte norske klimagassutslipp med 70 prosent fram mot 2040.

Rapporten legger til grunn at det vil være behov for mye ny kraft på grunn av elektrifisering av ulike sektorer i samfunnet.

I 2019 produserte Norge 153 terawatt-timer (Twh) kraft. Rødt mener tiltakene i planen deres kan sikre kraft tilsvarende 215–225 Twh i 2040. Det er nok til å møte de aller fleste scenarioer for framtidas kraftbehov.

Hovedgrepene er:

  • Ruste opp eksisterende vannkraftverk: 10 Twh.
  • Ikke elektrifisere resten av sokkelen: 10 Twh.
  • Energieffektivisering av bygg: 23 Twh.
  • Bygge ut solkraft på utbygde arealer ved hjelp av statlige investeringer: 10 – 20 Twh.
  • Bygge opp biogassproduksjon gjennom statlige investeringer: 8 Twh.
  • Spare kraft ved å ikke gi kraft til datasentre: 4 Twh.

I tillegg vil partiet også stoppe utbygging av nye kraftkabler til utlandet, for å sikre at norsk industri får forutsigbar tilgang på billig kraft.

Anslagene er basert på rapporter og framskrivninger fra aktører som NVE, Statnett, Naturvernforbundet og fagmiljøer i de forskjellige bransjene.

Håper på støtte

– Dere er et lite parti. Hvor realistisk er det at dere får gjennomslag for disse tiltakene?

– Jeg håper de andre partiene ser på dette med et åpent sinn. Vi viser hvordan vi kan prioritere å få til et grønt industriskifte, uten ny vindkraft og naturødeleggelser. Det bør flere enn oss støtte. Så vet vi at det blir hard kamp for å stoppe elektrifisering av sokkelen, sier Moxnes.

– Ja, dere er veldig opptatt av å ikke elektrifisere sokkelen med kraft fra land. Det innebærer vel at Norge ikke når klimamålene for 2030?

– Klimamålene kan og må nås uten elektrifisering av sokkelen. Å gi olja kraft fra land er ikke et klimatiltak, det er et gigantisk sløseprosjekt hvor fellesskapet skal betale nær 50 milliarder for å grønnvaske olja og drive opp kraftprisene for industrien på land. Det er vanvittig når alle vet at vi må satse på nye energikilder, skyter Martinussen inn.

– Nye energikilder, bare ikke havvind, som dere er imot?

– Vi mener det må legges et strengt føre-var-prinsipp til grunn, også for vindkraft på havet. Det er av hensyn til både natur og fiskenæringen. Vi kan ikke gjøre de samme feilene som ble gjort på land, sier Martinussen.

– Flere av næringene som skal gi oss ny kraft, som sol og bioenergi, skal bygges opp ved hjelp av «statlige investeringer.» Hvor mye vil dette koste?

– Det er for tidlig med en klar prislapp, men vi har råd. Vi har flere ganger foreslått at en liten del av Oljefondet skal puttes i et eget grønt industrifond som skal brukes til å løse klimakrisa og skape nye næringer, sier Moxnes.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production