Du kan bla til neste sideBla med piltastene

EUs fjerde jernbanepakke svekker muligheten til en politikk til gagn for norsk transportsektor.

Den langsiktige planen

UPOPULÆR: I morgen skal Stortingets transportkomite levere sin innstilling EUs fjerne jernbanepakke. Bilde fra de jernbaneansatte sin demonstrasjon på Eidsvolls plass i fjor. Foto: Kari Anette Austvik, NTB

Knapt noen yrkesgrupper har mer smertefulle erfaringer med konsekvensene av EUs frie marked enn transportarbeiderne. EØS-avtalen har lagt til rette for både kabotasje (utenlandske firma med midlertidige transportoppdrag internt i Norge)og bruk av arbeidskraft fra lavkostland. Det har ført til et knallhardt press på lønns- og arbeidsvilkår innen både tungtransport, buss, fly og båt, og truer norske transportselskap med å bli utkonkurrert.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production