Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Marsjordre

  • Aftenposten har gjennomført en undersøkelse der velgerne er spurt om hvilke to saker som er viktigst for dem ved årets stortingsvalg. En valgundersøkelse etter stortingsvalget i 2017, utført av Ipsos for Ap, viste at den viktigste saken for velgerne for fire år siden var innvandring, fulgt av skatter og avgifter. Nå er bildet et helt annet. Den desidert viktigste saken er sosiale forskjeller i samfunnet. Hele 29 prosent nevner det som en av sine to viktigste saker foran valget.
  • Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo, sier til Aftenposten at han er overrasket over at sosial ulikhet står så sterkt blant velgerne. Han mener tallene bærer preg av pandemien og det spesielle året vi har lagt bak oss. Han ser det også som en reaksjon på åtte år med Høyre i regjering. «Velgerne ser etter alternativer, og da går de mot venstresiden», sier han. Samtidig vet vi at ønsket om små sosiale forskjeller er sterkt i Norge. De egalitære tradisjonene går langt tilbake og har blitt stadig viktigere for velgerne etter hvert som forskjellene har økt.
  • Mens motstanden mot sosial ulikhet har blitt viktigere for folk, har innvandring rast ned til en tiendeplass på velgernes prioriteringsliste. Aftenposten-undersøkelsen viser også noen interessante forskjeller mellom velgere i byene og i distriktene – og mellom kjønnene. Kvinner er betydelig mer opptatt av sosiale forskjeller og helse, mens menn har skatter og avgifter høyt på lista. På landsbygda er distriktspolitikk den desidert viktigste saken, mens det er sosiale forskjeller i Oslo. Disse sakene har også noen fellestrekk. Når folk på bygda er opptatt av distriktspolitikk, så er det nettopp for å utjevne forskjeller mellom by og land. Derfor kan disse sakene, distriktspolitikk og motstand mot økte forskjeller, ses på som en og samme strid for et egalitært og likestilt Norge. Målingen er en eneste stor bekreftelse på at velgerne etter åtte år med Høyre nå ønsker et skifte som kan reparere skadene høyrepolitikken har skapt. De rødgrønne bør se dette både som en vitamininnsprøytning og en marsjordre.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production