Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kriseregninga etter pandemien må fordeles rettferdig.

En ny kurs

I det store og det hele har Stortingets ekstraordinære pengebruk det siste året vært riktig og nødvendig, men spørsmålet nå er hvem som skal betale regninga. Utvalget «Norge mot 2025» tok nylig til orde for en «helhetlig gjennomgang av skattesystemet». En slik endring må sikre at de rike betaler en større del av regninga.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production