Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Varige tiltak

  • Onsdag formiddag stilte hundrevis av personer seg i kø i Grønlandsleiret i Oslo for å få gratis mat, skrev NRK i påska. Pågangen hos Fattighuset har økt gjennom pandemien. Det samme har pågangen hos Nav. I siste nummer av Arbeid og velferd gir kunnskapsavdelingen i Nav en oversikt over hvordan Navs ytelser er blitt brukt siden nedstengingen i mars 2020. I januar var over 200.000 registrert som arbeidssøkende. Det er mer enn dobbelt så mye som før pandemien.
  • Til nå har det ikke vært mange flere som har søkt om sosialhjelp, men det kan være et spørsmål om tid. Flere avhjelpende tiltak, som forlengelse av dagpengeperioden, varer ut september i år. Nav mener det er grunn til å forvente at flere vil søke sosialhjelp fra oktober av. Og i løpet av våren 2022 går dagpengeperioden ut for mange av dem som mistet jobben i pandemiens første periode. Det er usikkert hvor mange som fortsatt står uten jobb når tiltakene lettes. Når dagpengene stopper, er sosialhjelp neste stopp for mange.
  • Dette skjer parallelt med en annen urovekkende utvikling. I 2019, før pandemien, levde rekordhøye 11,7 prosent av norske barn i lavinntektsfamilier, viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå. Andelen har økt jevnt siden 2011. Røde Kors sier til NTB at de tror det store sjokket kommer i årene framover, når konsekvensene av pandemien gjør seg gjeldende.
  • Navs prognoser viser at jobben er langt fra gjort når vi alle er vaksinerte og koronarestriksjonene heves. Det norske arbeidsmarkedet vil være ekstra krevende i lang tid, og for mange vil veien tilbake til eller inn i arbeidslivet være vanskelig. Unge, innvandrere fra ikke-vestlige land og folk som fra før hadde en svak tilknytning til arbeidslivet, er ekstra utsatt. Da gjelder det at vi som samfunn har tålmodigheten som kreves. De som ikke kommer seg raskt i jobb, må ikke bli overlatt til sosialhjelp eller ende i køene foran landets fattighus. For sjokket Røde Kors frykter, kan motvirkes. Det er ingen naturlov som sier at pandemien skal føre flere barnefamilier ut i fattigdom.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production