Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Oljebransjen bruker 2030-målene for å presse fram grønnvasking av olja, mener MDG-topp:

Åpner for å la klimamål ryke

LAR SEG IKKE PRESSE: Ask Ibsen Lindal i MDG mener oljenæringen bruker klimamålene i 2030 som brekkstang for å presse gjennom klimaskadelig elektrifisering av sokkelen. Frida Holsten Gullestad

GRØNN: Energipolitisk talsperson Ask Ibsen Lindal i MDG mener Norge bør akseptere at klimamålene for 2030 ryker, heller enn å oppfylle dem med storskala elektrifisering av oljeplattformer.

Norge har i Parisavtalen forpliktet seg til å kutte 50 prosent av sine nasjonale klimagassutslipp, målt mot 1990-nivå, innen 2030.