Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sårbare barn fikk dårligere tilbud

HELSE: Tilbudet til sårbare barn og unge har blitt sterkt redusert i en rekke kommuner i løpet av pandemien, viser en ny undersøkelse bestilt av kommunesektorens organisasjon KS. Det har også vært vanskeligheter med å gi innbyggerne lokalt god og oppdatert informasjon, og det har vært mangel på smittevernutstyr, særlig i pandemiens første fase. Et flertall av kommunene melder om et dårligere tilbud til barn med krav på PPT-hjelp i starten av krisa. Fire av fem ledere mener dagtilbudet for barn og unge med utviklingshemning ble dårligere ivaretatt, mens en av fire sier at elever med krav på spesialundervisning i liten grad fikk dette.©NTB