Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klassekampen har fått innsyn i e-poster mellom Forsvarsdepartementet i Norge og USAs marinekorps:

Lot amerikanerne sniktitte

EN GOD ALLIERT: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avklarte en uttalelsene om amerikanske baser med US Marines – før han hadde lest den selv. Her under framleggelsen av statsbudsjettet høsten 2019. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

USA: Forsvarsdepartementet sendte forsvarsminister Frank Bakke-Jensens talepunkter til amerikanerne – før Bakke-Jensen hadde lest dem selv.

«Ideen om fremmede baser i Norge er politisk radioaktiv.»

Slik oppsummerte major Adrian Rankine-Galloway den norske forsvarspolitiske diskusjonen, i en intern e-post 5. november i fjor.

Rankine-Galloway er Det amerikanske marinekorpsets talsperson i Europa og Afrika, stasjonert i hovedkvarteret utenfor Stuttgart i Sør-Tyskland. Han hadde ansvaret for å koordinere US Marines sitt svar på flere nyhetssaker i norske medier i fjor høst.

E-posten er en av mange som Klassekampen har fått innsyn i, gjennom en innsynsbegjæring hos amerikanske myndigheter, som viser hvordan US Marines ser på norsk politikk.

E-postene viser også at Forsvarsdepartementet i Norge holder tett kontakt med amerikanske myndigheter om brennbare temaer i forsvarspolitikken.

Sniktitt

I fjor høst måtte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen nok en gang svare om Marinekorpsets nye operasjonskonsept: et nettverk av mobile baser i Norge, som skal støtte den amerikanske marinens operasjoner mot russiske ubåter nord i Atlanterhavet.

Konseptet ble beskrevet i en artikkel av den amerikanske generalen David Berger, sjef for US Marines. Artikkelen ble publisert helt i begynnelsen av november.

Klassekampen omtalte saken torsdag 5. november i fjor, under tittelen «USA ønsker nye baser i Norge».

Det var en overskrift som vakte reaksjoner internt i US Marines, og som ble gjenstand for mye diskusjon med det norske forsvarsdepartementet.

Klassekampen kan nå dokumentere at Forsvarsdepartementet sendte Frank Bakke-Jensens talepunkter til US Marines – før ministeren hadde lest dem selv.

Veiledning

Den første e-posten vi har fått innsyn i kom til Forsvarsdepartementet og inneholdt spørsmål fra Klassekampen om det nye amerikanske basekonseptet. Spørsmålene var basert på artikkelen som general Berger hadde publisert noen dager tidligere.

E-posten ble sendt klokka 09:43, onsdag 3. november.

Nøyaktig sju minutter seinere, klokka 09:50, sendte Forsvarsdepartementet denne e-posten til major Adrian Rankine-Galloway i US Marines:

«Vi har mottatt spørsmål om denne artikkelen fra Klassekampen, og de skriver storyen i dag. Har du noe mer informasjon som vil hjelpe oss med å skrive svarene våre? Er takknemlig for all veiledning.»

BER OM HJELP: Første epost fra Forsvarsdepartementet til major Adrian Rankine-Galloway i US Marines. «Vil være takknemlig for all veiledning», skriver departementet.
LITE IVRIG: Rankine-Galloway svarer til departementet: «Jo mer jeg leser, jo mindre ivrig er jeg på å skrive en for definitiv uttalelse på dette tidspunktet». Han legger likevel med korte svar til saken.
UTMERKET NORSK: Forsvarsdepartementet sender over Frank Bakke-Jensens uttalelser til US Marines. «Håper norsken din har blitt utmerket nå», skriver departementet.

Svaret fra Rankine-Galloway kom klokka 11.31, samme dag. Majoren understreket at basekonseptet ikke var nytt, men at det ble lagt større vekt på nå:

«Det er virkelig ingenting Norge-sentrert i konseptet i seg selv, selv om han [general Berger] legger dem fram i konteksten av et kystnært scenario i det høye nord.»

For US Marines var det dessuten viktig å få fram at konseptet ikke innebar nye permanente installasjoner i Norge. I e-posten understreket Rankine-Galloway det siste poenget flere ganger:

«Dette er definitivt ikke en annonsering av noen type base som blir planlagt i Norge, eller noe annet sted for den saks skyld.»

Utmerket norsk

Forsvarsdepartementet formulerte sitt eget svar til Klassekampen, seinere den samme onsdagen. Svaret ble lagd av kommunikasjonsavdelingen i departementet og en oberstløytnant i seksjonen som heter FD II 3.

Det er Forsvarsdepartementets seksjon for internasjonal sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid og operasjoner.

Svaret var klart rundt lunsj. Da hadde embetsverket i departementet forfattet et langt svar på vegne av forsvarsministeren.

Men minister Frank Bakke-Jensen hadde ennå ikke lest teksten.

Det fikk i stedet Adrian Rankine-Galloway.

«Er takknemlig for all veiledning»

FORSVARSDEPARTEMENTET I E-POST TIL US MARINES

Klokka 12.07 onsdag 4. november sendte Forsvarsdepartementet denne e-posten til den amerikanske majoren:

«Så, en lang tekst, men dette er det jeg skal sende til godkjenning (eller ikke) – håper norsken din har blitt utmerket nå».

Vedlagt lå et langt svar som Forsvarsdepartementet seinere samme dag sendte til Klassekampen – som forsvarsminister Frank Bakke-Jensens uttalelser.

I svaret skrev departementet at ministeren mener alliert tilstedeværelse «i de enorme havområdene utenfor Norge er en styrke for både alliert og norsk sikkerhet».

Men i uttalelsen understreket også departementet at «norsk basepolitikk ligger fast, og at all amerikansk aktivitet i Norge også i framtida vil finne sted innenfor denne ramma».

Svaret som ble sendt til Klassekampen er ordrett det samme som Rankine-Galloway fikk lese, før Frank Bakke-Jensen hadde godkjent det.

– Helt normalt

Klassekampen har spurt Forsvarsdepartementet om det er vanlig å dele uttalelser med allierte land på denne måten.

Kommunikasjonssjef i departementet Ingrid Dåsnes skriver i et svar at «det er helt normalt at kommunikasjonsmedarbeidere diskuterer både svar på mediehenvendelser, budskap og praktisk håndtering av for eksempel presserigg eller andre type arrangementer når vi samarbeider om aktivitet, slik som Norge og USMC gjør».

Dåsnes skriver videre at «det er naturlig å gjensidig orientere hverandre om mediehenvendelser og å utveksle fakta og budskap. I denne konkrete saken var det snakk om faktautveksling i forkant av et svar på en mediehenvendelse».