Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vitneforklaringer i rettssaken mot Nordnorsk Kunstmuseum peker på samisk kunst som stridens kjerne:

Strid om samisk satsing

SAKSØKER: Jérémie McGowan hevdet i retten tirsdag at styreleder Grete Ellingsen skal ha gitt uttrykk for en skepsis til hans satsing på samisk kunst. Ellingsen avviser kritikken. FOTO: MARIUS FISKUM

Jérémie McGowan hevder hans satsing på samisk kunst fikk ham sparket fra Nordnorsk Kunstmuseum. Rein løgn, sier museets styreleder.

I dag er siste dag i Nord-Troms tingrett for rettssaken mellom Jérémie McGowan og Nordnorsk Kunstmuseum. Den tidligere direktøren saksøkte museet etter at han fikk fyken 27. mars i fjor. Seinere forklarte museets styreleder Grete Ellingsen oppsigelsen med at McGowan ikke hadde levert på rapporteringskrav.

De siste to dagene er det blitt hevdet i retten at styrelederen var skeptisk til museets omfattende satsing på samisk kunst under McGowans ledelse.

I sin forklaring på tirsdag sa McGowan:

«I løpet av det første møtet jeg hadde med styrelederen mandag 27. januar, stilles det spørsmål til meg rundt museets satsing på samisk kunst og kultur. De ble framført en skepsis rundt museets nyarbeid rundt aktivisme. Ifølge Ellingsen var museet i ferd med å forholde seg illojal overfor oppdragsgiveren», sa McGowan ifølge Nordlys.

Grete Ellingsen avviser kritikken. Hun er overrasket og lei seg over påstandene, sier hun til Klassekampen.

– Det er løgn, det har ikke skjedd. Tvert imot, sier Ellingsen og viser til at hun har vært en pådriver for samarbeid med samiske museer.

Støtter McGowans versjon

Kunstner Joar Nangos vitneforklaring i retten i går støttet delvis opp under McGowans påstander. Han kom inn i styret samtidig med Ellingsen i januar 2020, men gikk i protest da McGowan ble avsatt.

I sin forklaring fortalte Nango at han foreslo at en fast styreplass burde settes av til en representant for det samiske kunstfeltet under det første møtet han deltok på, 24. februar i fjor.

– Jeg ble avbrutt av styreleder, som sier at hun ikke er enig, og at om samer skulle ha fast plass, skulle også andre minoriteter ha det. Jeg husker ikke om hun refererte til pakistanere eller en annen gruppe, sa Nango i retten i går.

– Det føltes ubehagelig å sitte i et styre hvor ledelsen ikke vet hva et urfolk er.

«Sint og ufin»

I sin forklaring tirsdag viste Jérémie McGowan blant annet til en telefonsamtale med Ellingsen 7. februar i fjor, der Ellingsen skal ha gitt uttrykk for en skepsis til McGowans satsing på samisk kunst:

«Ellingsen forteller meg i denne samtalen at Nordnorsk Kunstmuseum må gå forsiktig fram. Det er en risikofaktor her, nemlig at museet kan forsvinne ut fra en nasjonal rolle. Og i verste fall bli underlagt Sametinget på sikt», sa McGowan ifølge Nordlys.

I tillegg viste McGowan til en samtale med Ellingsen etter at det ble klart at Sametinget skulle holde åpningstalen ved en utstilling som skulle åpne 12. mars i fjor.

Joar Nango

«Styrelederen er sint og ufin mot meg når hun får vite at Silje Karine Moutka fra Sametinget skal holde åpningstale. Jeg får klar beskjed om at Sametinget ikke skal få plass og en politisk plattform for Nordnorsk Kunstmuseum. Det var helt uaktuelt og uønskelig fra hennes side», sa McGowan.

Silje Karine Moutka, som sitter på Sametinget for partiet Norske Samers Riksforbund, kjenner ikke til historien. Hun forteller at hun var invitert til å delta i en debatt om samisk design.

– Det som kommer fram i retten er en stor overraskelse for meg, og jeg hadde ikke kjennskap til det, sier hun.

– En fantastisk satsing

Styreleder Grete Ellingsen stiller seg uforstående til påstandene fra Jérémie McGowan og Joar Nango.

Hvorfor tror du McGowan og Nango hevder det de gjør, Ellingsen?

– Jeg vet ikke. Det var han som sa pakistanere, ikke jeg. Jeg sa kvener, sier Ellingsen.

Grete Ellingsen

Hun utdyper:

– Jeg sa til Nango at både samiske interesser og andre minoritetsinteresser ville være aktuelt å vurdere i så henseende, for eksempel kvener. Nango tolket denne tilbakemeldingen som at jeg ikke visste at samer er et urfolk – det vet jeg selvsagt, og er vel kjent med ILO-konvensjonen. Mitt poeng var at styret har et ansvar og et oppdrag som gjelder hele Nord-Norge og alle som bor her.

Men du var negativ til forslaget om å få inn en fast representant for det samiske kunstfeltet i styret?

– Ikke i det hele tatt. Men skulle vi se på det, var det naturlig å se på andre minoritetsfolks posisjon. Vi har jo en betydelig kvensk minoritet i dette området, sier Ellingsen.

Ellingsen forteller at det var hun som tok initiativ til et samarbeid med samiske museer om et felles innspill til nordområdemeldingen.

– Hvis jeg hadde ment at vår profil mot det samiske var for sterk, hvorfor tok jeg det initiativet? Jeg synes det var en fantastisk satsing.

– Du var helt enig i den?

– Ja. Og vi har ikke endret noe etterpå.

– Dypt sjokkerende

Runar Myrnes Balto, leder i Norske Samers Riksforbund, sier påstandene som er kommet fram i retten denne uka, er dypt sjokkerende. Han har ikke fulgt forhandlingene, men har fått saken referert.

«Det var han som sa pakistanere, ikke jeg. Jeg sa kvener»

GRETE ELLINGSEN, STYRELEDER VED NORDNORSK KUNSTMUSEUM

– Hvis påstandene stemmer, om at Jérémie McGowan har fått sparken på grunn av at han har gitt rom og plattform til samisk kunst og kultur, er det svært alvorlig og dypt sjokkerende, sier han.

Han sier saken framstår som et spørsmål om ytringsfrihet for det samiske folket.

– Hvis styreleder, som er direkte utnevnt av regjeringen, har ytret dette, så er det en veldig tydelig sensurering og struping av samiske stemmer i den offentlige debatten. Det vil være en drøy form for innskrenking av ytringsfriheten og ytringsrommet, sier han.

Balto sier han har fulgt med på reaksjonene fra det samiske kunstmiljøet i kjølvannet av oppsigelsen.

– Det har vært unison fordømmelse fra det samiske kunstmiljøet, man har følt at det var som å gi sparken til kontakten mellom museet og samisk kunstmiljø og en avvisning av det rommet man endelig hadde fått.

Han sier at han har stor forståelse for Joar Nango opplevelse og hans reaksjon, og mener at museet burde ha en fast styrerepresentasjon fra det samiske miljøet.

NOK ER NOK: Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Cecilie Myrseth (Ap) krever at styrelederen ved Nordnorsk Kunstmuseum går av. – Hele styret må gå av og overlate til andre å rydde opp og bygge opp tilliten igjen, sier Myrseth.
EXIT: Ina Otzko trekker seg som varamedlem til styret ved Nordnorsk Kunstmuseum. – Museet er i fritt fall, og styret setter politisk spill foran museets beste, sier hun. © FOTO: THERESE JÆGTVIK
POPULÆR: Jérémie McGowan tapte rettssaken mot museet. Nå vil støttespillere hjelpe ham med saksomkostningene.
FOTO: ANNIKEN C. MOHR
TAPTE: Jérémie McGowan hevder at prosessen mot ham har gitt Nordnorsk kunstmuseum varige skader. Flere lokalpolitikere krever styrets avgang, og kulturminister Abid Q. Raja (V) blir bedt om å ta grep om situasjonen.
Serie

Striden ved Nordnorsk kunstmuseum

Museumsdirektør Jérémie McGowan ble i april 2020 løst fra sitt åremål. I etterkant har fem styremedlemmer og vararepresentanter trukket seg fra sine verv i protest mot prosessen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production