Du kan bla til neste sideBla med piltastene

51 arbeidssøkjarar per stilling

ARBEIDSLIV: Medan det for sjukepleiarar no er fleire ledige stillingar enn det er søkjarar, er det 51 arbeidssøkjarar per ledige stilling i reiseliv og transport. – Då arbeidsløysa var på det høgaste i april 2020, var det 20 søkjarar per ledig stilling. Arbeidsmarknaden kan beskrivast som summen av tilbod og etterspurnad etter arbeidskraft, og akkurat no er det særleg tilbodssida som er ekstremt høg, seier statistikksjef Ulf Andersen i Nav til Navs nettmagasin Memu. Likevel viser Nav-tala at arbeidsløysa er skeivt fordelt. I yrke innan helse, pleie og omsorg er det 1,9 arbeidssøkjarar per ledige stilling. Innan reiseliv og transport er 51 søkjarar per ledige stilling.©NPK