Du kan bla til neste sideBla med piltastene

God ordning

  • Regjeringen har forlenget permitteringsordningen i to måneder. Selv om den fram til søndag avviste en slik utvidelse, snudde den etter at opposisjonen på Stortinget varslet at de ville presse saken gjennom i Stortinget. Samtidig utvidet regjeringen unntaksordningen med forhøyede dagpengesatser. Fram til 1. juli vil den delen av inntekten som ligger under 304.053 kroner bli kompensert med 80 prosent av inntekten. Til vanlig får arbeidsledige bare 62,4 prosent av inntekten utbetalt. Regjeringen har dessuten fjernet ventetida på tre dager for å få dagpenger.
  • Det er positivt at koronaledige får en høyere dagpengesats enn ledige fikk før pandemien slo inn over landet. Det kommer nok av at regjeringen påtar seg en viss skyld for situasjonen, i og med at mange av næringene som nå kneler, gjør det som direkte følge av pålagte smitteverntiltak. Å øke kompensasjonen for ledige i dagens situasjon, er også et målrettet tiltak mot økonomisk ulikhet. Som vi har skrevet tidligere, er blant andre innvandrere hardt rammet av koronaledighet. De er overrepresentert i bransjer som servering, reiseliv, varehandel, reinhold, kantine og transport. Mange av disse jobbene har lave lønninger, og nedgang i inntekt har dertil større konsekvenser.
  • Likevel er det vanskelig å se hvorfor det er verre å miste inntekten nå enn i et normalår uten pandemi. Regningene er de samme selv om det står færre i dagpengekøen sammen med deg. Barnehageplasser og kollektivbilletter koster like mye, og lånet krymper dessverre heller ikke. Dersom vi mener alvor når vi sier at vi vil økonomisk ulikhet til livs, er det en god idé å heve dagpengesatsen permanent. Men det vil ikke regjeringen. «Jeg håper virkelig at vi slipper å dra ordningene videre utover sommeren. Dilemmaet er at mange vil bli stående utenfor arbeidslivet lenger enn ønskelig, dersom vi forlenger ordningene ytterligere», sier fungerende arbeidsminister Henrik Asheim. Den logikken er det vanskelig å forstå. Dilemmaet, slik vi ser det, er snarere at inntektskutt gjør ledige fattige, både med og uten pandemi.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production