Du kan bla til neste sideBla med piltastene

I egen regi

  • Så godt som alle partier som ønsker et regjeringsskifte neste år, har tatt til orde for å stanse den galopperende bruken av konsulenter i offentlig sektor. Det siste året har særlig utviklingen av det nye, offentlige journalprosjektet Akson fått mye negativ oppmerksomhet. Prosjektet har en svimlende totalprislapp på 22 milliarder kroner, og nesten halvparten av landets kommuner avventer fortsatt om de vil ta det nye journalsystemet i bruk. Forrige måned gikk sjefen i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, av etter Aftenpostens avsløringer av etatens tette bånd til konsulentselskapet PWC. Deleier i PWC, Arne Muri, fikk i flere år opptre som statens mann i prosjektarbeidet. Samtidig som staten har betalt flere hundre millioner til PWC for tjenester som del av Akson-prosjektet, har Muri mottatt 35 millioner kroner i utbytte fra PWC.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production