Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nato definerer seg som en global militær aktør.

Vender seg mot Kina

Den nordatlantiske forsvarsalliansen, Nato, er i ferd med å vende våpnene mot Kina. I strategidokumentet Nato 2030, som ble offentliggjort i forrige uke, slås det fast at alliansen må bruke mer ressurser på å møte den sikkerhetspolitiske trusselen fra Kina. USA har lenge presset på for at europeiske land skulle definere Midtens rike som en strategisk fiende. Berlin, Paris og London har lenge slept føttene etter seg, men nå har stemningen snudd. Kina er i ferd med bli omdefinert fra å være en viktig økonomisk samarbeidspartner, til å være en sikkerhetspolitisk trussel.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production