Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Tenker dommere mer på framtida enn stortingsrepresentanter gjør?

Demokrati og klima

ALL MAKT I DENNE SAL? Stortinget har tre ganger behandlet utlysningen av oljeblokker i Barentshavet. FOTO: ODIN JÆGER Odin Jæger

Behandlingen av klimasøksmålet mot staten ble avsluttet i Høyesterett denne uka. Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt den norske staten for utlysning av ti nye oljeblokker i Barentshavet, som de mener bryter med Grunnlovens paragraf 112, der første ledd lyder: «Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag.» Saksøkerne mener utlysningen også er i strid med menneskerettighetene, (EMK, artikkel 2 og 8), der det står at «retten til liv skal beskyttes» og at alle «har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse».