Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Satte foten ned

  • Det er forunderlig hvor mye godvilje det legges for dagen i møte med Nicolai Tangens disposisjoner og råderett over milliardformuen han har skaffet seg gjennom hedgefondforvaltning med utgangspunkt i skatteparadiser. Tilbaketoget mandag, der han overførte eierskapet fra Ako Capital til Ako Foundation etter Stortingets klare krav, er – til tross for innsalget – heller ikke uproblematisk. Tangen vil fremdeles ha interesse av at Ako Capital gjør det best mulig i kapitalmarkedet fordi eierskapet og utbytterettighetene er overført til stiftelsen, som milliardæren «for alle praktiske formål» har kontroll over. «Verdiutviklingen av eierandelen vil fortsatt kunne påvirkes av beslutninger han tar som leder av NBIM», som økonom og jurist Gøril Bjerkan sier til Klassekampen i dag.
  • Striden om ansettelsen av ny oljefondssjef har vært et langtrukkent drama om hvor langt Stortinget og de folkevalgtes makt strekker seg. Forretningsadvokater, finansminister Jan Tore Sanner (H) og toneangivende miljøer i «liberalkonservative» Civita og Minerva har ment at Norges Bank og sentralbanksjefen står fritt til å ansette hvem som helst til oljefondssjef, selv om tilsettelsen bryter med politisk vedtatte retningslinjer, bankens etiske regelverk og kandidaten har aksjer og eierskap som skaper inhabilitet og interessekonflikter. Og når ansettelsen først er gjort, har verken storting eller regjering noe de skulle ha sagt.
  • Dette forsøket på å undergrave det norske folkestyret førte ikke fram, takket være finanskomiteen på Stortinget, Norges Banks representantskap, sentrale jurister som Benedikte M. Høgberg og Ola Mestad og Justisdepartementets lovavdeling. Sanner måtte til slutt gi opp laissez-faire-politikken overfor en tonedøv sentralbanksjef. Hadde Civita, Minerva, Sanner og Arntzen de Besche fått det som de ville, hadde vi fått knesatt et prinsipp om at Norges Banks hovedstyre står fullstendig fritt i valget av oljefondssjef, også når politiske styringssignaler ikke følges. For øyeblikket er det ikke i disse miljøene vi finner de nasjonale strategene vi trenger i disse urolige tider.
Git: master, Env: production, Sanity: production