Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Utilsiktet

  • Det er ikke alltid lett å overskue hvordan politiske beslutninger vil virke mange år fram i tid. Noen ganger forandrer forutsetningene for vedtak seg, eller nye momenter dukker opp. Barnehagereformen er ett eksempel. Den ga en formidabel og nødvendig utbygging og er en av de store, sosiale reformene i vår tid. Samtidig ble kompromisset utformet i en tid da de fleste private barnehagene var små og ideelle, i sterk kontrast til dagens gigantselskaper. Etter hvert som barnehagekonsernene har vokst, har den politiske venstresida diskutert hvordan det offentlige kan lovregulere profittuttak i barnehagesektoren, slik at barnehagepengene kommer barna til gode, ikke eierne.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production