Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bør rektorer løpende kommentere dagsaktuelle politiske hendelser?

Farlig på kunstskole

Sinnet og raseriet etter politimordet på George Floyd i Minneapolis har spredd seg til hele verden. Kampen for like muligheter for alle, uavhengig av hudfarge, religion og etnisk bakgrunn, har fått fornyet kraft. Ved Kunsthøgskolen i Oslo (Khio) har det ført til brev og opprop til skolens ledelse med krav om endringer. Det startet med et brev fra 12 doktorgradsstipendiater, som opplevde ubehag ved et kunstverk av Vanessa Beecroft. Deretter kom et større opprop, signert 136 studenter, med flere krav, blant annet om å få «dekolonisering», «interseksjonell feminisme», «kulturell misappropriasjon» og «queer teori» inn på pensum. Rektor Måns Wrange har langt på vei sagt seg enig med studentene. Fem studenter stilte seg seinere kritisk til oppropet. 11. august hevdet sju tidligere studenter, og noen fra Konstfack i Stockholm, at Khio ikke var et trygt sted for minoritetsstudenter.