Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ikke trygt

  • Arbeiderpartiet føyde seg i går til rekka av partier på Stortinget som krever at milliardær Nicolai Tangen selger seg ut av hedgefondet Ako Capital for å kunne tiltre som leder av Oljefondet. Tidligere har Senterpartiet krevd at Tangen må selge seg ut av Ako-systemet før han begynner i sin nye jobb, og både SV og Rødt har bedt finansministeren gripe inn og stoppe ansettelsen. Ap-leder Jonas Gahr Støre vektlegger overfor VG at de etiske retningslinjene som skal gjelde for alle ansatte ikke er overholdt, at ansettelsen kan svekke Norges innsats mot skatteparadiser og at det har vært lovbrudd og uregelmessigheter i ansettelsesprosessen.
  • Viktigst er likevel Tangens fortsatte eierskap i Ako Capital, som Norges Bank godkjente som forutsetning for ansettelsen uten å opplyse finansministeren om det. Da Tangen ble presentert som ny oljefondssjef i mars, deklamerte han kjekt at han skulle «kutte alle bånd» til Ako. Det stemte ikke, og Stortingets kontrollorgan har ikke blitt beroliget av det sinnrike avtaleverket Norges Bank og Tangens advokater har satt opp for å demme opp for interessekonflikter. I stedet har representantskapet holdt fast på at slike konflikter må «elimineres». Slik det framgår av vår sak i dag, vil Tangen være inhabil i en rekke av Oljefondets handler dersom han fortsetter som storeier i Ako. Den eneste måten Tangen kan eliminere interessekonfliktene på, er å selge seg ut.
  • Dersom stortingsflertallet formulerer et krav om å eliminere risiko, slik Ap nå slutter opp om, har ikke finansministeren annet valg enn å følge opp. Det sier jussprofessor Hans Petter Graver til Dagens Næringsliv. Han mener finansministeren kan formulere det som en betingelse som må være oppfylt, og at det derfor ikke er en direkte innblanding i ansettelsen, som tilligger Norges Bank. I så fall blir det opp til Nicolai Tangen å vurdere om han skal selge seg ut likevel, om han fortsatt vil ha jobben. Det vil uansett bli vanskelig for en oljefondssjef å jobbe under en ny finansminister etter valget neste år som mener ansettelsen ikke holder mål. Tangen sitter ikke trygt.
Git: master, Env: production, Sanity: production