Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hurtigruten bekrefter at ansatte har fått taleforbud:

Får ikke snakke

FARESONE: Smitteteamet fra UNN og Tromsø gikk torsdag om bord i Hurtigruten-skipet MS Spitsbergen for å teste alle passasjerer og ansatte. FOTO: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN, NTB SCANPIX

NEKT: Hurtigruten krever taushet i mediene fra de ansatte. Det strider mot Grunnloven, sier redaktørforeningens leder.

Det er pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten som bekrefter at rederiet har gitt ansatte beskjed om å ikke uttale seg i mediene.

«Det er helt riktig at Hurtigruten, uavhengig av hva slags sak det er snakk om, ber alle ansatte som blir kontaktet av journalister om å henvise til Hurtigrutens kommunikasjonsavdeling», skriver Knoph i en e-post til Klassekampen.

Han legger til at det er «svært vanlig praksis i norsk næringsliv».

Vanskelig for de ansatte

Det tradisjonsrike rederiet er i hardt vær etter at det brøt ut smitte på flere seilaser i juli. Totalt har 41 ansatte og 21 passasjerer testet positivt etter å ha reist med skipet MS Roald Amundsen.

Rederiet er nå under politietterforskning.

«Det er helt riktig at Hurtigruten […] ber alle ansatte som blir kontaktet av journalister, om å henvise til Hurtigrutens kommunikasjonsavdeling»

ØYSTEIN KNOPH, PRESSEVAKT i HURTIGRUTEN

I forrige uke snakket Klassekampen med en ansatt om bord på MS Roald Amundsen. Vedkommende sa at mannskapet har fått gjentatte pålegg om å avvise medieforespørsler. Personen fortalte at ansatte om bord frykter for jobben sin dersom de uttaler seg til pressa. Grunnloven fastslår at det er ytringsfrihet i Norge. Samtidig har arbeidstakere en såkalt lojalitetsplikt, som innebærer at de må opptre lojalt overfor virksomheten de arbeider i.

Hurtigruten argumenterer for at taleforbudet er til det beste for de ansatte i selskapet.

«Akkurat denne saken er gjenstand for politietterforskning. Det setter begrensninger for hva Hurtigruten og hva enkeltansatte hos oss kan svare på. I tillegg gjør omstendighetene rundt saken at det er ekstra viktig for oss å tilby skjerming for de av våre kolleger som allerede står i en vanskelig og belastende situasjon – og som ikke ønsker å snakke med pressen akkurat nå», skriver Knoph i e-posten.

Selv om selskapet ikke ønsker at de ansatte skal fortelle om hvordan de opplever smitteskandalen, mener Knoph at Hurtigruten er åpen overfor offentligheten.

«Hurtigruten skal være åpen. Derfor har vi også satt i gang både en ekstern og en intern gransking som skal gi oss klarhet i alle forhold i denne saken slik at vi kan gi ut bekreftet informasjon når situasjonen tillater det.»

– Strider med grunnloven

Arne Jensen, som leder Norsk Redaktørforening, er kritisk til Hurtigrutens munnkurv.

– Hurtigruten kan ikke legge slike begrensninger på de ansattes vegne. Det grunnlovsstridig. Det hjelper ikke å vise til at det er vanlig praksis, når det er strider mot Grunnloven, sier Jensen.

Han understreker at Hurtigruten står fritt til å bestemme hvem som kan uttale seg på selskapets vegne.

– Men hver enkelt kan selvsagt uttale seg på vegne av seg selv, sier han.

Forbundet: Vil beskytte folk

Norsk Sjømannsforbund, den største fagforeningen for sjøfolkene i Hurtigruten, har kritisert Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet.

Men heller ikke den øverste tillitsvalgte for Hurtigrutens ansatte ønsker i utgangspunktet å bidra til at mediene skal kontakte ansatte i rederiet.

– Vi ønsker i prinsippet ikke å hjelpe mediene med å komme i kontakt med ansatte slik situasjonen er nå. Primært for å beskytte de ansatte, sier Jørn Lorentzen, konserntillitsvalgt for Hurtigruten.

Git: master, Env: production, Sanity: production