Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Opposisjonen vil endre skattereglene for å belønne oppgradering av vannkraftverk:

Lover lavere vann-skatt

VANNMANN: Espen Barth Eide, energipolitisk talsperson i Ap, er sikker på at opposisjonen vil lykkes med å presse frem bedre skattevilkår for oppgradering av vannkraftverkene på Stortinget. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN John Trygve Tollefsen

FLERTALL: Investeringer i vannkraft har stanset opp fordi skattereglene favoriserer vindkraft. Nå garanterer Ap flertall for endringer som vil hjelpe vannkrafta.

Samtidig som Norge skal gjennom et grønt skifte, har investeringene i den grønneste av alle energiformer, vannkrafta, stoppet helt opp. Det skjer på tross av et stort vedlikeholdsbehov og gode muligheter for å få mer kraft ut av eksisterende vannkraftverk. Forskere ved NTNU anslår at vi kan få 11–15 prosent mer kraft ut av vannkrafta ved å oppgradere og utvikle eksisterende anlegg.