Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Opposisjonen vil endre skattereglene for å belønne oppgradering av vannkraftverk:

Lover lavere vann-skatt

VANNMANN: Espen Barth Eide, energipolitisk talsperson i Ap, er sikker på at opposisjonen vil lykkes med å presse frem bedre skattevilkår for oppgradering av vannkraftverkene på Stortinget. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

FLERTALL: Investeringer i vannkraft har stanset opp fordi skattereglene favoriserer vindkraft. Nå garanterer Ap flertall for endringer som vil hjelpe vannkrafta.

Samtidig som Norge skal gjennom et grønt skifte, har investeringene i den grønneste av alle energiformer, vannkrafta, stoppet helt opp. Det skjer på tross av et stort vedlikeholdsbehov og gode muligheter for å få mer kraft ut av eksisterende vannkraftverk. Forskere ved NTNU anslår at vi kan få 11–15 prosent mer kraft ut av vannkrafta ved å oppgradere og utvikle eksisterende anlegg.

Investeringstørken kommer ifølge fagfolk og vannkraftnæringen fordi skattereglene gjør at store energiinvesteringer går til vindkraft. Vannkrafta betaler grunnrente og skattlegges i dag nesten tre ganger så hardt som vindkrafta.

Garanterer skatteendring

Nå kommer opposisjonen på Stortinget vannkrafta til unnsetning.

– Opposisjonen har flertall for å gjøre endringer som vil gjøre det lønnsomt å ruste opp og videreutvikle eksisterende vannkraft. Det kommer til å gå igjennom til høsten, sier Espen Barth Eide, energipolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Han er selvsikker fordi opposisjonspartiene Ap, SV, Senterpartiet og Frp er enige om viktige grep for å få fart på vannkrafta. Alle fire partiene har uttrykt støtte til å øke friinntektene til vannkrafta i en eller annen form. Det vil innebære at det blir lønnsomt å investere i oppgradering, samtidig som grunnrenta – som sikrer at størsteparten av inntektene havner i felleskassa – blir bevart.

Regjeringen har så langt motsatt seg å øke friinntekten, men det hjelper lite hvis opposisjonen lykkes med å danne felles front.

– Vi må samle oss om å lage et felles forslag, men det kommer vi til å få til, sier Eide.

På høy tid

Eide mener den betente debatten om vindkraft har gjort at vannkrafta nå får mer positiv oppmerksomhet. Det er han glad for.

– Da jeg var liten, tok bestefaren min – som var vannkraftingeniør i Hafslund – meg med til Vamma kraftverk i Østfold. En av turbinene i kraftverket var fra 1914. Den er fortsatt i drift den dag i dag. Skattesystemet står i veien for nødvendig oppgradering, sier Eide.

– Vindkraft betaler i dag 22 prosent i skatt, mens vannkrafta betaler nesten tre ganger så mye, 59 prosent. Vil endringene dere foreslår, tette gapet?

– Det vil løse utfordringer når det kommer til oppgradering av anlegg, men det vil ikke løse alt. Den utfordringen må også løses ved å ta grep den andre veien.

– Hvordan da?

– Mer skatt på vindkraft. Nå som vindkraft er blitt lønnsomt, må vi vurdere et nytt skatteregime. Det er utrolig hvor mye vakrere et vindkraftverk blir hvis det skattlegges ordentlig, sier Eide.

Mange kritikere av vindkraft, som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo, trekker fram økt satsing på vannkraft som et alternativ til utbygging av vind. Eide advarer mot å tro at mer vannkraft betyr at vindkraftutbyggingenes tid er over.

– Vannkraft alene kan ikke dekke energibehovet når vi skal bli et helt fornybart samfunn. Mer vannkraft vil redusere behovet for ny vindkraft, men vi vil fortsatt trenge noe ny vindkraft, sier Eide.

Jubel fra bransjen

– Får man et flertall for å øke friinntekten, vil det være veldig godt nytt både for næringen og for samfunnet. Dette har vi jobbet for i veldig mange år, sier Eivind Heløe, direktør for fornybar energi i Energi Norge – interesseorganisasjonen til kraftprodusentene.

Mange av vannkraftverkene er mellom 50 og 70 år gamle og nærmer seg slutten på sin tekniske levetid.

– Oppgradering er nødvendig, men med dagens skatteregler er det ofte et tapsprosjekt for eierne. Nye regler vil kunne gi store mengder rein kraft, helt uten nye inngrep i naturen, sier Heløe.

Git: master, Env: production, Sanity: production