Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Tromsø fengsel diskriminerer kvinner, fastslår Diskrimineringsnemnda:

Vil granske alle fengsler

KAMP BAK MURENE: Likestilling- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm vil starte en ­gjennomgang av alle norske fengsler der kvinner og menn samsoner. Hanne Marie Lenth Solbø

FELT: Diskrimineringsnemnda har felt Tromsø fengsel for brudd på diskrimineringsloven. Nå vil Likestillingsombudet granske alle fengsler der begge kjønn soner.

I mars klaget likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm Tromsø fengsel inn til Diskrimineringsnemnda for flere forhold av forskjellsbehandling av kvinnelige og mannlige innsatte. Ifølge avisa Itromsø kan kvinnene blant annet sitte opptil 23 timer innelåst på cella i døgnet, og får dermed ikke de samme fengselsvilkårene som mennene.