Du kan bla til neste sideBla med piltastene

SV foreslår å amputere litt av Y-blokka og gjøre den om til en «C-blokk»:

Vil gå fra Y til C

AMPUTASJON: SV bruker behandlingen av revidert nasjonalbudsjett til å blåse liv i et gammelt forslag om å rive litt mindre av Y-blokka. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

SV vil ha omkamp om Y-blokka på Stortinget. – Vi ber om at prosjektet i regjeringskvartalet nedskaleres, sier Karin Andersen.

Etter at Oslo tingrett like før påske avviste forsøket på å stoppe den planlagte rivingen, kommer det nå en rekke små og store forsøk på å redde Y-blokka.

I Oslo bystyre jobbes det med et nytt «nei» til riving, fortalte lokalpolitikerne Sofia Rana (Rødt) og Hallstein Bjercke (V) torsdag.

Nå går det også mot en ekstrarunde i Stortinget, ifølge Karin Andersen (SV). Den første reelle muligheten i disse koronatider er i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai, forklarer hun.

– Vi jobber med utformingen av et anmodningsvedtak hvor vi ber om at prosjektet i regjeringskvartalet nedskaleres. Deriblant at også deler av Y-blokka bevares.

Vil ha C-blokk

– Hvordan vil dette forslaget om nedskalering se ut?

– Det er for tidlig å si. Vi jobber med dette nå og har ikke finformulert det, men for SV har løsningen med å bevare halve Y-blokka lenge vært den vi har støttet, sier Andersen.

Hun viser til kompromissforslaget fra Riksantikvaren i 2016, det såkalte C-blokka-alternativet, hvor den mest sikkerhetsutsatte bygningskroppen over Ringveien blir fjernet, mens bygningsdelen mot høyblokka blir beholdt.

For Andersen er det flere elementer i dagens planer om nytt regjeringskvartal som er feil. Overordnet mener hun at «terrorister ikke skal få lov til å være byplanleggere» – og sikter til at Y-blokka nå rives som en konsekvens av terroranslaget 22. juli.

– I tillegg må vi tenke på bygget som et nasjonalt symbolbygg og tenke over om den beslutningen vi tar i dag, også holder i et 200-årsperspektiv.

Arbeidsplass for alle

Viktigst for Andersen er imidlertid arbeidsmiljøet. Hun mener det er ulykksalig at så mange departementer skal inn på samme lille område, og at det legges opp til utstrakt bruk av åpne kontorløsninger. Hun mener de nye departementskontorene bare blir for «de unge og helt friske».

– Ideen om samling på ett sted har vært styrende for det dårlige resultatet. Skal man samle alt, blir folk nødt til å sitte i åpne landskap. Dette vet vi er svært dårlig for inkluderende arbeidsliv, eksempelvis sliter mange eldre arbeidstakere med dårlig hørsel, noe som gjør felleskontorer vanskelig.

– Kommer ikke disse innvendingene fra SV lovlig seint?

– Vi håper det ikke er for seint. Vi skal i alle fall gjøre vårt og prøve å få andre partier med oss på dette. Med tanke på alle de gode argumentene for bevaring, er det bedre å koste på seg enda litt tid.

SV kom med et liknende mindretallsforslag i kommunalkomiteens innstilling om nytt regjeringskvartal i juni i fjor: «Stortinget ber regjeringen legge Oslo kommunes kompromiss når det gjelder Y-blokka, til grunn for det videre arbeidet med regjeringskvartalet».

– Dere fikk ikke støtte den gangen. Pisker dere en død hest i denne saken?

– Man skal aldri gi opp. Dette er landets viktigste signalbygg, og et enormt prosjekt som skal stå i lang tid.

Støtte fra Rødt

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen påpeker at partiet hennes har støttet bevaring av Y-blokka hver gang saken har vært oppe i Stortinget.

– Vi vil fortsette med det også nå. Så lenge blokka står, er det håp i hengende snøre, og kampen er ikke over, sier Martinussen.

– Men er ikke slike forslag mer for å vise historiebøkene at man har kjempet, enn at man faktisk kan redde bygget?

– Det er verken praktisk eller teknisk vanskelig å la være å rive et bygg. Så lenge det står, er det et politisk spørsmål om det skal bevares. Slik jeg forstår SVs forslag, er det et reelt bedre valg for både byen og kulturhistorien enn mindretallsregjeringens konklusjon om å gjennomføre riving.