Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Et offentlig utvalg foreslår radikal omlegging av den norske narkotikapolitikken:

Skal vingestekke politiet

RADIKAL REFORM: Rusreformutvalget la i går fram rapporten som foreslår avkriminalisering av alle typer narkotika. Utvalget vil også fjerne politiets hjemler for å bruke tvang og straff mot narkobruk.

SKJENN: Rusreformutvalget vil ta fra politiet mulighet til å straffe bruk og besittelse av narkotika. Bøter og fengsel erstattes av skjennepreken fra en kommunal rådgiver. Politiet protesterer.

Helseminister Bent Høie satte i 2018 ned «Rusreformutvalget» for å se på hvordan reaksjoner på narkotikabruk kunne flyttes fra straff til hjelp.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production