Komitéleder antyder røff stortingsbehandling av fullmaktslov:

Kritisk til kriselov

KRISE: Norge kan havne i en ekstraordinær og sammensatt krise som kan gjøre det nødvendig for regjeringen å sette til side eller bøye eksisterende lover for å handle raskt nok. Da trengs en krisefullmaktslov, mener et regjeringsnedsatt utvalg. På bildet øver Heimevernet på såkalt objektsikring i en krisesituasjon.FOTO: TOM HENNING BRATLIE

SKEPTISK: Det skal mye til å få Stortinget med på å gi regjeringen frie tøyler i en krisesituasjon, mener leder i justiskomiteen Lene Vågslid.

Et utvalg med mandat om å utrede en sektorovergripende fullmaktslov, la før sommeren på bordet en utredning som åpner for nettopp det. I en ekstraordinær krisesituasjon, og her stiller utvalget opp både strenge kriterier og vilkår, kan regjeringen i ytterste konsekvens se bort fra eksisterende lover.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene