Meiner Høgre-profilar skaper usikkerheit i næringa når dei opnar for å endra oljepolitikken:

Forbløffa over Høgre

FRP SLÅR RING OM OLJA: Stortingsrepresentantane Sivert Bjørnstad og Terje Halleland og FpU-leiar Bjørn-Kristian Svendsrud åtvarar Høgre mot å endre på oljepolitikken.

TATT PÅ SENGA: Frp-toppar reagerer på at regjeringspartnarar i Høgre vil tenkje nytt i olje- og gasspolitikken.

– Det siste olje- og gassnæringa treng no, er meir usikkerheit.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene