Martyrer?

  • I dag demonstrerer organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) på Tøyen torg i Oslo. Ifølge organisasjonens hjemmeside er budskapet at islam er fascisme. Dessuten vil «også politikerne få sitt pass påskrevet – siden de åpner for en masseinvasjon av muslimer». Datoen er valgt fordi det i morgen er et år siden Tøyen samlet seg for å markere støtte for beboer Faisa Warsame, som nylig hadde blitt angrepet av rasister. Sian kaller fjorårets markering en «shariafest». Det er åpenbart at Sian ønsker å demonstrere på Tøyen fordi det kan skape konfrontasjoner og stor oppmerksomhet.
  • Det har de for så vidt allerede oppnådd. Bydelsutvalget ønsket å forby Sian-samlingen, før kommuneadvokaten slo fast at et forbud vil være grunnlovsstridig. Demonstrasjonsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet og en viktig politisk og sivil rettighet. Den gjelder også om ståstedet som forfektes er ekstremt eller delt av få. Dersom vi begynner å forhåndssensurere politiske markeringer på grunn av meninger, legger vi ut på en farlig vei. Neste gang kan det være oss som nektes å si vår mening. Det betyr ikke at de som ytrer seg på offentlige plasser skal gjøre det uten motstand og motstemmer. Vi støtter opp om dem som vil si ifra at budskapet og retorikken til Sian er feilaktig og farlig.
  • Den islamfiendtlige høyresidas strategi er å skape konfrontasjon rundt spørsmål om ytringsfrihet. Målet er å vise at storsamfunnet vil kneble dem, eller møte dem med vold. Rasmus Paludan i Danmark og Tommy Robinson i Storbritannia er blant dem som bevisst oppsøker situasjoner hvor de blir stanset, for slik å nære fortellingen om at en politisk korrekt offentlighet ikke tåler å høre det de – sannsigerne – sier. Vi som arbeider for et solidarisk og inkluderende samfunn, må ikke spille kortene i Sian og deres meningsfellers hender. La dem stå der og vise hvor få de er. Så bruker vi vår ytringsfrihet til å tale dem imot og vår demonstrasjonsfrihet til å vise at vi ikke deler deres konspiratoriske verdensbilde. Og for guds skyld: Ikke la Sian få gjøre seg til ytringsfrihetens martyrer!
Du kan bla til neste sideBla med piltastene