Det er store sosiale forskjeller mellom barn i kommunale og private barnehager:

Ulike barn leker ikke i lag

DELT: Selv om disse fire barnehagene i bydel Alna i Oslo ligger i nærheten av hverandre, er minoritetsandelen mye høyere i de to kommunale enn i de to private barnehagene. KILDE: BYDEL ALNA, FOTO: GOOGLE MAPS

SKILLE: Selv om prisen er den samme, ender de mest ressurssterke barna opp i private barnehager i Oslo. Kommunale barnehager har nesten tre ganger så høy minoritetsandel som private.

Noen trær og et lite boligfelt skiller Haugerudhagan barnehage og Karlstua estetiske barnehage på Haugerud øst i Oslo. Man kan rusle fra den ene barnehagen til den andre på fem minutter, og det tar ett minutt å kjøre. For familiene i nærområdet er det lite tid å spare på å gå i den ene heller enn den andre, men likevel ender forskjellige familier opp i ulike barnehager.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene