Du kan bla til neste sideBla med piltastene

269.000 tror ikke de klarer jobb

TUNG JOBB: 10 prosent av arbeidsstyrken mener de står i fare for å måtte redusere arbeidsinnsatsen de neste fem årene, ifølge tall fra YS. Andelen har holdt seg stabil de siste ti årene. Dette gjelder om lag 269.000 av landets sysselsatte. Samtidig mener én av fire med langtidssykefravær at helsa vil hindre dem i å jobbe like mye som i dag. Denne andelen øker, mens andelen som avviser at helsa er en utfordring, synker. Det er bekymringsfullt, mener leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Erik Kollerud. – Det gjelder de svakeste, lavest lønnede og med lavest utdanning, og som i tillegg har mest fysisk arbeid, sier han til NTB. ©NTB