Siv Jensen mot DNB- og NHO-økonomene.

Advarer mot kutt

Økonomien går godt i Norge nå. Andelen sysselsatte stiger for første gang på flere år. Registrerte arbeidsledige er på 2,2 prosent, mens Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse viser en ledighet på 3,8 prosent.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene