Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Medieprofessor og redaktør er kritiske til at VG selv skal stå for den eneste evalueringen av egen dekning:

Ber VG slippe andre til

VG OM VG: Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken skal gå sin sjef Gard Steiro (bildet) etter i sømmene. Her er Steiro i et intervju med VGTV. FOTO: HALLGEIR VÅGENES, VG/NTB SCANPIX Hallgeir Vågenes

VG evaluerer egen dekning av Giske-videoen. Medieprofessor Paul Bjerke mener det ville vært på sin plass med en ekstern granskning.

– Det ville vært lurt om VG hadde overlatt granskingen til noen eksterne, sier medieprofessor Paul Bjerke.

Det er ventet at VG denne uka ferdigstiller den interne evalueringen av egen dekning av Giske-videoen. Sofie, kvinnen på videoen, hevdet overfor TV 2 at VGs journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som ga et uriktig inntrykk av situasjonen på dansegulvet.

VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken leder den interne evalueringen. Hun undersøker det journalistiske arbeidet til Skarvøy, men også hvilken rolle VGs sjefredaktør Gard Steiro hadde da saken ble publisert i februar i år.

Tillitvekkende?

Medieprofessor Paul Bjerke mener det ikke er noe i veien for at VG undersøker hva som skjedde for sin egen del, men mener det er grunn til å spørre om folk vil ha tillit til en slik evaluering.

– Det tror jeg mange i liten grad vil ha, sier han.

Bjerke viser til at norske presseorganisasjoner tidligere har hyret eksterne til å granske mediedekningen i enkeltsaker, blant annet dekningen av Tore Tønne-saken og dekningen av Hedrum-saken. Sistnevnte tok for seg den massive presseomtalen etter drapet på en tolv år gammel jente ved Larvik i 1999.

– Jeg tror det kunne vært fornuftig om en av presseorganisasjonene tok initiativ til en liknende gransking i VGs tilfelle. Ikke minst siden dette er en sak som ikke bare rammer VG, men også det øvrige norske medielandskapet, sier Bjerke.

– Vil ikke en ekstern gransking komme i konflikt med kildevernet?

– I dette tilfellet har kilden stått fram, og hun trenger neppe mye vern. Ofte kan man spørre seg om ikke de stadige henvisningene til kildevernet handler mer om å beskytte journalistene enn kildene.

– Bør ikke være redd

Tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, uttalte til bransjenettstedet Medier24 at pressen ikke bør være redd for å slippe andre til i granskingen: «Når andre maktpersoner og samfunnsinstutisjonar gjer seg skyldig i alvorlige feil, er det ikkje uvanlig at media seier at det ikkje held med intern gransking (…)», sier Kokkvold til Medier24.

Også redaktør i Bergensavisen, Sigvald Sveinbjørnsson, har vært kritisk til VGs gransking. Avisa hadde følgende kraftfrase i en leder forrige helg:

«Det er altså VGs redaktører som selv skal finne svar på hvorfor VGs redaktører med viten og vilje publiserte falske sitater. Dette vitner om en selvinnsikt blottet for forståelse av egen rolle».

– Jeg tror det vil være smart om noen andre ser på dette, som Pressens Faglige Utvalg (PFU), sier Sveinbjørnsson.

Han viser blant annet til at VGs nyhetsredaktør Håndlykken har ansvaret for evalueringen og skal granske sin egen sjef.

Venter på rapporten

Samtidig understreker Sveinbjørnsson at han har tillit til at VG nå gjør en skikkelig jobb.

– Det skal bli spennende å se hva VG kommer fram til, og det bør komme nokså snart.

Presseveteranen Olav Terje Bergo, som også har vært redaktør i Bergensavisen, har bedt Norsk Presseforbund om å vurdere mediedekningen i Giske-saken. Det var før sakene om videosnutten dukket opp. Han mener det er riktig at VG evaluerer saken selv.

– Jeg har liten sans for at eksterne granskere skal rote rundt i avisredaksjoner.

Bergo påpeker at det først er når VGs rapport er offentliggjort at det kan vurderes om den er tillitvekkende.

– Hadde jeg vært VG-sjef, ville jeg funnet fram alt som var av «skittentøy» og lagt det på bordet. Det tror jeg også de kommer til å gjøre, sier han.

Re­dak­tør­for­enin­gen vil ha mer åpen­het

Fungerende styreleder i Norsk Redaktørforening Hanna Relling Berg mener pressen i større grad bør åpne for at eksterne kan delta i granskninger av seg selv.

– Det er ikke ønskelig med et statlig organ som skal kontrollere kvaliteten på medienes journalistikk. Men jeg er åpen for at representanter for allmennheten kan kikke oss i kortene, sier Berg, som til daglig er sjefredaktør i Sunnmørsposten.

Hun har gode erfaringer med dette fra Sunnmørsposten og avisas eierkonsern, Polaris Media. Mediekonsernet er organisert som en egen stiftelse med eksterne representanter i styret, blant andre Per Edgar Kokkvold.

– Når vi i Polaris Media lager vår redaksjonelle årsrapport, så har vi representanter for allmennheten som kikker oss i kortene og gir synspunkter på om vi har oppfylt vårt samfunnsoppdrag, forteller Berg.

Redaktørforeningen er en interesseorganisasjon for ledere og redaktører i landets nyhets- og aktualitetsmedier. I formålsparagrafen heter det at foreningen skal «Sikre og utvikle journalistisk mangfold, og sikre journalistikkens kvalitet som sannhetssøkende, relevant, saklig og allsidig».

Hanna Relling Berg

Berg tilbakeviser at Redaktørforeningen har vært for tilbakeholden med å kritisere redaktørkollegene i VG for etiske overtramp i saken om Giske-videoen.

– Nei, det har åpenbart skjedd alvorlige feil i VGs håndtering av saken. Det viktigste er å sørge for åpenhet og å verne om den journalistiske kvaliteten, sier hun.

– At VGs sjefredaktør var tidlig ute med å beklage var bra. Nå er avisa midt i en intern gransking og må få arbeidsro til å finne ut hva som er skjedd og deretter trekke en grundig konklusjon, legger Berg til.

– Vil du ha full tillit til rapporten som VG vil offentliggjøre seinere denne uka?

– Jeg vil se rapporten før jeg uttaler meg om det.

VGs digitalredaktør Ola Stenberg, som har fått ansvaret for å besvare spørsmål fra mediene, ønsker ikke å kommentere forslaget om å åpne for eksterne granskere i år.