Vil gi full gass i oljepolitikken

SENTERPARTIET: Det er en feilslutning at Norge må stanse med oljeproduksjon av hensyn til klimaet, mener et utvalg ledet av Sp-nestleder Ola Borten Moe. Nå har sentralstyret i Senterpartiet grepet inn og moderert kapitlet om norsk olje- og gassproduksjon i innstillingen som skal opp på landsmøtet til helga. Rapporten «Norsk verdiskapning på norske ressurser» er utarbeidet av et utvalg som har vurdert hvordan vi kan tjene mer på naturressursene vi har tilgjengelig. Flere framstående partimedlemmer har vært kritiske til at partiet i praktisk politikk gjør lite for å fremme et mer klimavennlig samfunn.©NTB

Du kan bla til neste sideBla med piltastene