Statsminister Erna Solberg advarer om «pervers» fordelingseffekt av grønne skatter:

Ut mot grønne skatter

GRØNT ER IKKE SKJØNT: Statsminister Erna Solberg sier mange miljøspørsmål får forrang for fordelingsspørsmål. Her fra Høyres landsmøte på Gardermoen i helga.

SKATT: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å se på skattesystemet for å motvirke økt ulikhet. Hun sier fordelingseffekten av grønne skatter er «pervers».

I gårsdagens Klassekampen tok Oslo Høyre-leder Heidi Nordby Lunde et kraftig oppgjør med eget parti i ulikhetsdebatten. Lunde uttalte at man bidrar til å polarisere økonomien når man på den ene siden vil kutte formuesskatten og på den andre siden øker avgiftene for dem på bunn.

Skatteletter til barnefamilier spises opp av økte egenandeler, bompenger og avgifter som regjeringen har innført, var advarselen fra Lunde.

Overfor Klassekampen innrømmer nå også statsminister Erna Solberg (H) at det er store utfordringer med at enkelte skatter slår uheldig ut for dem på bunn.

Grønne skatter

– Det er stort sett sånn at alle partier har sagt at forbruksbeskatning og grønne skatter er bedre enn inntektsbeskatning. Når man kommer vekk fra teori og til praksis, dukker det opp andre diskusjoner, sier Solberg og fortsetter:

– En diskusjon som er helt relevant, er fordelingseffekten på skattlegging av grønne ting. Det er ganske perverst hvis du ser på fordelingseffekten, sier statsministeren.

Hun viser til at skattefordelene ved el-biler stort sett går til dem som har råd til en bil mange ikke har råd til.

– Så det er et system man må se på. Veldig mange miljøspørsmål får forrang for fordelingsspørsmål, sier Solberg.

Full støtte fra Frp

Utspillet fra statsministeren får full støtte hos regjeringspartner Frp.

– Jeg sier velkommen etter. Det er veldig gledelig at flere og flere ser at en del avgifter, som miljøinsentiver, gjør at de som har mest fra før, får enda større subsidier fra staten, sier Sivert Bjørnstad, finanspolitisk talsperson i Frp.

Han tar til orde for «full gjennomgang» av skatte- og avgiftsregimet for å revurdere ordninger der høyinntektsgrupper og formuende er de største mottakerne av statlige subsidier.

Helgas landsmøte i Høyre vedtok på sin side å videreføre skattefordelene for el-biler til minst 2021. Frp vil sette ned foten for videreføring av skattefordelene etter dette.

– Etter 2021 kan vi ikke holde på som i dag. Det er to milliarder kroner som går tapt, sier Bjørnstad.

Skal koste å forurense

Abid Raja, finanspolitisk talsperson i Venstre, sier at en viktig del av en borgerlig miljøpolitikk er å bruke skatte- og avgiftssystemet til å belønne miljøvennlige valg.

– Jeg tror ikke statsministeren mener det er perverst at det koster mer å forurense enn å ikke gjøre det, sier Raja.

Han sier at det samtidig er viktig å tenke på fordelingseffekten av ulike skatter og avgifter. Han peker på billigere kollektivtransport og gratis kjernetid som viktige tiltak regjeringen har gjennomført for å avhjelpe situasjonen til barnefamilier med dårlig råd.

– For oss er det viktigste å ha en politikk som til sammen bidrar både til å kutte utslipp og virker utjevnende, og der har vi fått til mye bra sammen med statsminister Erna Solberg, sier Raja.

Forventer omlegging

Rigmor Aasrud, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, er overrasket over utspillet til Solberg.

– Det blir spennende å se på resultatene fra den kommende budsjettkonferansen dersom statsministeren mener at avgiftene hennes regjering har ansvar for, er perverse, sier Aasrud.

Ap-politikeren tar imidlertid også ballen og vedkjenner at noen avgifter kan gi fordelingsproblemer.

– Jeg tror det er riktig å se gjennom avgiftssystemet og særlig på bilavgifter og bompenger. Vi har foreslått et system vi mener er mer rettferdig, sier Aasrud.

Hun advarer imidlertid mot avsporing.

– Essensen i debatten er at forskjellene har økt etter seks år med denne regjeringen. Ulikhetsmeldingen til regjeringen gir få svar på dette. Vi kan ikke fortsette å gi skatteletter, sier Aasrud

SV-leder Audun Lysbakken reagerer på sin side kraftig på Solbergs uttalelser.

– Det perverse i vår tid er at både ulikhet og klimautslipp får øke uten at statsledere som Erna Solberg gjør noe med det. Solberg bør ikke snakke om fordelingseffekt så lenge hun rigger skattesystemet vårt for de rike, sier Lysbakken.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene