Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringen avviser Petter Stordalens forslag om nordisk skatteregime for nettgigantene:

Tør ikke yppe med Google

VIL HA MED RESTEN: Statsminister Erna Solberg og regjeringen vil vente på internasjonal enighet om hvordan få nettgiganter som Facebook og Google til å betale skatt til Norge. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

PÅ VENT: Regjeringen og NHO krysser fingrene for internasjonal enighet om å tvinge nettgigantene til å betale skatt. LO mener vi ikke kan vente på resten av verden.

Internettgiganter som Facebook, Amazon og Google omsetter for milliarder i Norge hvert år, men betaler bare lommerusk til statskassa.

I forrige uke kom næringslivsleder Petter Stordalen med en bønn til politikerne om å sørge for at internasjonale internettselskap må betale skatt. Hotellkongen frykter for velferdsstaten og oppfordrer politikerne til å lage felles nordiske skatteregler for å få nettgigantene under kontroll.

Men Stordalen blir ikke bønnhørt av den borgerlige regjeringen.

– Løsningen må være internasjonal for at ikke investeringer og handel over landegrensene skal skades. Et lappeteppe av nasjonale regler for skattlegging av digitaliserte forretningsmodeller kan skape nye tilpasningsmuligheter, noe som på sikt kan undergrave skattegrunnlag og framtidige skatteinntekter, sier Jørgen Næsje (Frp), statssekretær i Finansdepartementet.

NHO sier nei

Næsje gir Stordalen rett i at det er grunn til å være bekymret for selskap som i økende grad opererer i et land eller marked uten fysisk tilstedeværelse.

– Men denne bekymringen truer skattegrunnlag over hele verden. Derfor er det så viktig at det internasjonale samfunnet kommer fram til løsninger sammen, sier han.

Statssekretæren viser til at Norge og de andre nordiske landene jobber gjennom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) for å få på plass et felles regelverk blant G20-landene. G20 er landene med de 20 største økonomiene i verden.

Også NHO avviser Stordalens forslag til fordel for en hypotetisk løsning på internasjonalt nivå.

– Stordalen har rett diagnose, men feil medisin. Norden er for lite til å løse problemet alene. Særegne skatteregler vil skade næringslivet, økonomien og på sikt velferdsstaten, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Han understreker at problemet ikke bare gjelder nettgiganter, men også internasjonale selskap i andre sektorer.

Lite framgang

Forhandlinger om å regulere nettgiganter og storselskaper som driver kreativ skatteplanlegging, foregår nå på flere nivåer. Men resultatene uteblir. EU har foreslått en skatt på teknologi-gigantenes nettinntekter på 3 prosent for sine medlemsland. Forhandlingene strandet, noe som har gjort Frankrike så frustrert at franskmennene innførte skatten på egen hånd.

OECDs arbeidsgruppe for digital økonomi la fram en rapport i 2018 uten å ha klart å lande på forslag til tiltak. Den skal presentere en ferdig rapport i 2020, men mange tviler på at den finner en løsning.

Ikke tid til å vente

– Internasjonalt samarbeid er viktig, men det er lite som tyder på en internasjonal løsning i overskuelig framtid, sier Maria Walberg, rådgiver i LO og leder av LOs arbeid for å finne tiltak mot internasjonal skatteflukt. Hun mener det vil være uansvarlig å vente på en internasjonal avtale, og at Norge og Norden har en mulighet til å brøyte vei.

– Det å finne fram til gode løsninger er en prioritert oppgave for LO. Erfaringen fra andre grenseoverskridende politikkområder, som klimapolitikken, er at nasjonale og regionale initiativ er viktige for å finne løsninger som på sikt kan omfatte flere land. Stordalens forslag om nordisk samarbeid er en interessant idé, sier Walberg.