Du kan bla til neste sideBla med piltastene

I tvilens treningsstudio vil sakprosaen kunne være et minst like effektivt apparat som romanen, skriver Ane Farsethås.

Romanen som skjold

REN REFLEKS? Vitanzas valg av romanform for «Dette livet eller det neste» fremstår til dels som en snarvei rundt kampen om premissene som ville oppstått i sakprosaform, mener Ane Farsethås. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

Det gleder meg at Demian Vitanza i et svar til min bok «Grenseverdier» tar diskusjonen om litteratur og metode hinsides de skyttergravene som gjerne preger debatter om såkalt «virkelighetslitteratur», og om grenselandet mellom sakprosa og roman.