Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Gott mit uns, I have a dream – alle religioner har et janusansikt.

Troens ansikt

TVILLINGFJES: Religion har blitt brukt til å begrunne både de beste og verste handlinger, skriver Inge Eidsvåg. Her en fransk terrakottabyste av Janus fra sent 1600/tidlig 1700-tall. FOTO: SOTHEBY’S

Den romerske guden Janus hadde to ansikter, ett vendt framover og ett bakover, ett mot fortida og ett mot framtida. Dette er også blitt et bilde på det tvetydige; det at noe kan være både det ene og det stikk motsatte, både godt og ondt.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production