Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Samiske kulturminner fått eget fredningsvern, mens kvenene må se på at viktige minner går tapt.

Utvisket kulturhistorie

BORTE VEKK: Tjæremiler – en innretning til fremstilling av tretjære – er en viktig del av kvensk kulturhistorie, men selv ikke Norges eldste tjæremile oppfylte kravet til å bli vernet som kulturminne, og gikk dermed tapt. Bildet viser arbeidsfolk ved ei tjæremile i Alta. FOTO: ALTA MUSEUM, FALT I DET FRI

Norske Kveners Forbund har de siste ukene gjennomført åpne møter for å få innspill til mandat for kommisjonen for gransking av fornorskingspolitikk og urett begått mot kvener og samer. Det er særlig en ting som løftes frem alle steder vi har besøkt: Ingen klarer å fastslå om fornorskningen mot det kvenske folket reelt er avsluttet. Kvenene har ikke fått en offentlig unnskyldning eller tiltak som er omfattende nok til å gjenopprette noen av de store skadene vi i dag ser for både språket og kulturen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production