Kaos og orden

Mektige saker: «Fantasibilde fra den norske sagatid» av Knud Baade, 1850. Illustrasjon: WikiCommons

Glør: Det norrøne materialet lever i beste velgående i litteraturen.

I A.S. Byatts roman «Ragnarok: Gudenes død» fra 2011 finner en tynn, liten jente en bok på loftet. Boka inneholder gamle fortellinger, som tilskrives «de nordiske folkeslag»: myter om guder og jotner, om det voldsomme strevet med å skape en verden, om gudenes sprell – og gnisningene som til slutt fører til verdens undergang. Barnet har vokst opp i krigstid, hun har lært å være redd og å be, men denne boka og de merkelig uavklarte, flertydige skikkelser åpner noe nytt i henne: «Bildet gav barnet en intens, uhyggelig glede [ ...] Steinjotnene ga henne lyst til å skrive».